lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Psykosocial metod tycks minska depression vid obotlig cancer

Publicerad: 3 juni 2017, 10:54

Yvonne Brandberg, professor och psykolog vid Karolinska institutet

Foto: Stefan Zimmerman

Efter tre månader hade hälften av patienterna med obotlig cancer som lottades till metoden en minskning av depressiva symtom vilket kan jämföras med en tredjedel i kontrollgruppen. Detta enligt en kanadensisk studie som presenterades under Asco.

Ämnen i artikeln:

ASCO

– Jag tycker att det är lovande. Det som är speciellt bra är att man har fokuserat på att man ska leva bättre under den här sista tiden och att det inte enbart är en förberedelse för döden, säger Yvonne Brandberg, psykolog och professor vid Karolinska institutet.

Metoden som benämns CALM, innebär att patient och anhöriga får träffa sjukvårdspersonal tre till sex gånger under en tidsperiod på upp till ett halvår. Terapin utgår från fyra huvudområden, där bland annat symtomkontroll, förändringar i relationer till närstående samt känslan av mening ingår. CALM är en förkortning för Managing Cancer and Living Meaningfully.

Totalt i studien ingick drygt 300 patienter och de som lottades till CALM-metoden fick det i kombination med standardbehandling. Patienterna i kontrollgrupp fick endast standardbehandling som bestod av rutinmässig onkologivård och uppföljning men även screening för så kallad distress, det vill säga obehagliga känslomässiga upplevelser. Ungefär en tredjedel av patienterna i kontrollgruppen fick även någon typ av specialiserad, psykosocial onkologiterapi.

Vid halvårsuppföljningen hade resultatet för båda grupperna förbättrats ytterligare något och då framförallt CALM-gruppens.

Yvonne Brandberg hoppas att CALM-metoden ska bli realitet även i svensk vård.

– Generellt när det gäller den här typen av psykosociala interventioner för cancerpatienter så finns det inte jättemånga som har stor effekt i det skedet så jag tycker man bör gå vidare med detta.

Men hon anser att det behövs en hälsoekonomisk utvärdering över vad CALM-terapin kostar i jämförelse med standardbehandling och att det även behöver klarläggas när terapin ska sättas in för att patienten ska få god effekt av behandlingen.

Abstract:

Gary Rodin med flera. Managing cancer and living meaningfully (CALM): A randomized controlled trial of a psychological intervention for patients with advanced cancer. J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr LBA10001)

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev