Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Rapport ifrågasätter samarbete om insatser vid missbruk

Publicerad: 1 februari 2017, 13:15

Foto: Thinkstock

Gemensamma verksamheter lyfts som alternativ till överenskommelserna som kommuner och landsting enligt lag måste göra om vård vid missbruk, i en ny rapport från Vårdanalys.


Sedan 2013 är kommuner och landsting skyldiga att göra överenskommelser om samarbete kring stöd, behandling och insatser till personer med missbruksproblem.

På regeringens uppdrag har myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) nu följt upp hur det har gått, genom att bland annat intervjua företrädare för kommuner, landsting och brukarorganisationer.

Av resultatet drar myndigheten slutsatsen att det behövs en fortsatt utvärdering för att klargöra om överenskommelser är ett bra verktyg för att förbättra vården och omsorgen för patienter och brukare.

Myndigheten anser också att överenskommelser behöver utvärderas som ett av flera möjliga sätt att samordna vård och omsorg. Enligt myndigheten finns det andra tänkbara lösningar, till exempel integrerade verksamheter, som drivs gemensamt av landsting och kommun.

Vårdanalys rapport visar bland annat att:

■ Samtliga län har överenskommelser på länsövergripande nivå mellan kommuner och landsting.  
■ En majoritet av kommunerna som svarat har eller planerar överenskommelser med landstinget på lokal nivå. Nästan 20 procent uppger dock att de inte har någon överenskommelse med landstinget och inte heller planerar någon sådan.
■ Det bara i 25 procent av de lokala överenskommelserna finns tydliga gemensamma mål – trots att tidigare forskning visat att just det är en förutsättning för att samverkan ska kunna fungera.
■ Knappt hälften av de länsövergripande överenskommelserna har gemensamma mål som är relativt tydliga. Många chefer inom kommuner och landsting upplever dock att länsöverenskommelserna är för övergripande formulerade för att kunna användas som vägledning i den lokala verksamheten.

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev