Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Rapport om ADHD vållar debatt

Publicerad: 27 januari 2012, 13:22

ADHD fortsätter att vara ett ämne för debatt. När SBU publicerade en rapport där läget i behandling och forskning beskrevs lät reaktionerna inte vänta på sig.


Myndigheten Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, lämnade nyligen över sin rapport Om psykiatrisk diagnos och behandling – en sammanställning av systematiska litteraturöversikter till regeringen. En av översikterna handlar om ADHD och autism.

– Det har varit väldigt mycket frågor. Den här meningsväxlingen har hållit på hur länge som helst och rapporten verkar ha kastat nytt bränsle på brasan, säger Mårten Gerle, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, som också har mottagit många åsikter efter rapportens publicering.

En av dem som reagerat är psykologen Lars Lundström, som tidigare kritiserat ADHD-medicinering på fängelser. Han skriver i ett brev till SBU, med kopia till Socialstyrelsen, att han känner sig ”närmast chockad” över vad han ser som ett förnekande av att det alls existerar långtidsstudier av medicinerings­effekter.

SBU-direktören Måns Rosén håller inte med om att rapporten innehåller några sådana påståenden, bara att det fortfarande finns för lite kunskap.

– Det står väldigt tydligt i vår rapport vad det är vi uttalar oss om och på den punkten har vi gått igenom all vetenskaplig litteratur och känner oss trygga i det, säger Måns Rosén.

SBU anser att det behövs mer forskning för att ta reda på hur diagnostik och behandling fungerar. Det tiotal instrument som används för att göra diagnoser är inte tillräckligt utvärderade för att specialistvården ska kunna göra riktiga bedömningar om vilka instrument som ska användas och när.

Metylfendiat och atomoxetin har visats kunna lindra ADHD-symtom på kort sikt, men enligt granskningen finns fortfarande för få resultat som visar vad som händer på lång sikt. ”Det behövs långtidsstudier för att bedöma om risken för missbruk i vuxen ålder påverkas hos personer som behandlats med centralstimulerande ADHD-läkemedel som barn”, skriver SBU.

DANIEL PERSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev