onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Rivna murar ger barn och ungdomar bättre psykvård

Publicerad: 18 maj 2010, 14:11

Barn- och ungdomspsykiatrin i Landstinget Gävleborg river murar mellan organisationer och ökar tillgängligheten till psykisk vård för barn och ungdomar. Det arbetet belönas nu med Guldskalpelljuryns specialpris.


GULDSKALPELLEN 2010 
– JURYNS SPECIALPRIS

I ett projekt har Landstinget Gävleborg klarlagt hur primärvård och ­specialistsjukvård inom barn- och ungdoms­psykiatrin, BUP, ska förhålla sig till ­varandra. Tack vare detta har möjligheterna ökat att göra rätt insats på rätt nivå och i rätt tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Arbetet belönas nu med Guld­skalpelljuryns specialpris.

– Det är mycket hedrande att få detta pris och den uppmärksamhet som det ger. Vi får många ­frågor om detta arbete från hela landet och vi vet att det finns en önskan om att utvecklingen av vården för denna patientgrupp går åt det här hållet i fler landsting, säger Helena Björkman, verksamhetschef vid barn- och ungdomspsykiatrin i Landstinget Gävleborg.

Inom projektet har fördelningen av arbetsupp­gifter och ansvarsområden klarlagts. Ett resultat är exempelvis att lättare depressioner ska hanteras inom primärvården och svårare i specialistvården.

Dessutom utgör primärvårdens psykosociala barn- respektive ungdomsteam första instans för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Genom en telefonrådgivningsfunktion i primärvården med direktnummer till det psykosociala teamet har dessa barn och ungdomar fått en väg in till sjukvården.

Förhoppningen är att färre barn och ungdomar ska behöva specialistvård eftersom primär­vården tidigt kan upptäcka tecken på psykisk ohälsa och sätta in åtgärder. Det gör att BUP i sin tur kan fokusera på att ha en högre specialistkompetens för de svårast sjuka.

– Primärvården finns överallt och ska utgöra den första linjens sjukvård även för barn och ungdomar, säger Helena Björkman.

Juryns motivering:

”För ett gott initiativ som har rivit murarna mellan organisationer ­i syfte att öka tillgängligheten till psykisk vård för barn och ungdomar.”

Relaterat material

Vässad cancervård i Västerås belönas med Guldskalpellen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev