Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Samband mellan statiner och färre självskador vid psykisk sjukdom

Publicerad: 11 januari 2019, 14:17

Vanliga läkemedel mot höga blodfetter, högt blodtryck och diabetes tycks minska risken att psykiatriska patienter läggs in på sjukhus, enligt en svensk studie.

Foto: Getty Images

Patienter med psykiatriska diagnoser läggs inte in på sjukhus för psykiatriska problem i samma utsträckning när dehämtar ut läkemedel mot diabetes och höga blodfetter som när de inte gör det. Resultaten kommer från svenska data.


Ämnen i artikeln:

Schizofreni

– Vi blev väldigt förvånade att sambandet var så tydligt, så pass att vi gjorde om den statistiska analysen, säger Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet och ansvarig för studien.

Eftersom det handlar om en observationsstudie så går det inte att säga om det är de studerade läkemedlen som påverkar patienternas psykiatriska mående. Det skulle kunna finnas andra orsaker till att perioder när patienterna hämtar ut läkemedel mot diabetes och hjärt-kärlsjukdom sammanfaller med perioder när de mår bättre.

Bakgrunden till att forskarna ville studera ett eventuellt samband grundar sig i att samtliga de studerade läkemedlen teoretiskt sett skulle kunna påverka det centrala nervsystemet.

– Tidigare forskning har visat att det finns inflammatoriska förändringar hos personer med allvarlig psykisk sjukdom. En av våra hypoteser var att statiner, som har en antiinflammatorisk effekt, skulle kunna påverka den psykiska sjukdomen, säger Christina Dalman.

Totalt analyserades data från omkring 142 000 svenska patienter med schizofreni, bipolär sjukdom eller icke-affektiv psykos.

Forskarna tittade på hur ofta patienterna var inlagda på sjukhus relaterat till den psykiatriska diagnosen, liksom i vilken utsträckning de utförde självskadande handlingar. Patienterna jämfördes med sig själva under perioder när de hämtat ut statiner, metformin eller kalciumflödeshämmare och perioder då de inte hämtat ut dessa läkemedel.

Enligt studien, som publiceras i Jama Psychiatry, kopplades behandling med läkemedlen bland annat till en halverad risk för individer med schizofreni att utföra en självskadande handling. Liknande tendenser syntes även för andra diagnoser och för sjukdomsinläggningar.

– En förklaring till skillnaderna skulle kunna vara att patienterna när de tar sina läkemedel mot andra sjukdomar mår bättre överlag. Men när vi tittade på vätskedrivande läkemedel, som enligt teorin inte påverkar centrala nervsystemet, såg vi inte någon skillnad med avseende på sjukhusinläggning eller självskadebeteende, säger Christina Dalman.

Hon säger att resultaten kan ha en klinisk relevans på så sätt att en läkare kan vara extra observant på om en psykiatrisk patient behöver läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

– Ofta finns en stor samsjuklighet och vi vet dessutom att andelen oupptäckta sjukdomstillstånd är högre bland personer med allvarlig psykiatrisk sjukdom. Kanske kan behandlingen göra nytta på flera sätt, säger hon.

Data i studien är från åren 2005 till 2016 och patienterna var alla över 15 år.

Läs mer i abstract:

Joseph Hayes med flera. Association of Hydroxylmethyl Glutaryl Coenzyme A Reductase Inhibitors, L-Type Calcium Channel Antagonists, and Biguanides With Rates of Psychiatric Hospitalization and Self-Harm in Individuals With Serious Mental Illness. Publicerad online 9 januari 2019, Jama Psychiatry. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2018.3907

Relaterat material

Fler patienter kan få nya kolesterolsänkare

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Schizofreni

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev