Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Sämre språk förebådar psykos

Publicerad: 18 januari 2013, 10:22

Försämrad verbal förmåga under tonåren är kopplat till en ökad risk att insjukna i schizofreni senare i livet. Det visar en delvis svensk registerstudie.


Studien presenteras på webbplatsen för tidskriften Jama Psychiatry.

Tidigare forskning har visat att personer som utvecklar psykossjukdom i vuxen ålder har nedsatt kognitiv förmåga under barndom och tonår, men vad denna koppling beror på har varit oklart.

Den nya studien talar enligt forskarna för att orsaken till den minskade kognitiva förmågan är en nedsatt neurologisk utveckling, snarare än att det handlar om en tidig fas av sjukdomen, som är en annan teori.

Det är brittiska och svenska forskare som undersökt om de kognitiva förmågorna försämras under tonåren genom att analysera uppgifter om 10 717 män från fyra ålderskohorter ur en svensk databas kallad Utvärdering genom uppföljning. Männen följdes fram till 2006, men de som diagnostiserades med en psykossjukdom innan 18 års ålder uteslöts.

När de var 13 år och vid mönstringen vid 18 år undersöktes deras rumsliga, verbala och induktiva förmågor, där det senare står för hur man klarar att hantera information.

Det visade sig att alla tre förmågor minskade i högre grad hos dem som senare utvecklade en psykossjukdom än hos de övriga, men att detta särskilt gällde den verbala, det vill säga förmågan att inhämta och meddela information med hjälp av språket.

Hur den verbala förmågan utvecklades mellan 13 och 18 års ålder var betydligt starkare kopplat till risken för psykos senare i livet, än hur bra denna förmåga var vid enbart 18 år.

Sambandet kvarstod när forskarna tog hänsyn till socioekonomiska faktorer som bostadsområde, föräldrarnas utbildningsnivå och om sjukdomen fanns i släkten, samt när de exkluderade personer som drabbats av psykos innan 25 års ålder. Det talar för att de nedsatta kognitiva förmågorna inte beror på en tidig fas av sjukdomen, enligt forskarna som är verksamma vid Karolinska institutet, Göteborgs universitet och King s College i London.

James H MacCabe med flera. Decline in Cognitive Performance Between Ages 13 and 18 Years and the Risk for Psychosis in Adulthood. Jama Psychiatry. Publicerad online den 16 januari 2013. DOI: doi:10.1001/2013.jamapsychiatry.43

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev