Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Särskild behandling hjälpte mot komplicerad sorg

Publicerad: 25 september 2014, 08:45

Äldre personer som drabbats av långvarig sorg fick bättre hjälp genom ett speciellt program inriktat mot ett mer naturligt sörjande än med interpersonell psykoterapi, enligt en ny studie i tidskriften Jama Psychiatry


Det är amerikanska forskare som följt 151 äldre personer som alla drabbats av komplicerad sorg efter att en nära anhörig eller vän avlidit.

Komplicerad sorg definierades bland annat genom en långvarig akut sorg med dysfunktionella tankar, känslor och beteenden.

Hälften randomiserades till att få hjälp med ett särskilt terapiprogram framtaget för att bearbeta komplicerad sorg. Det var baserat på en modell för så kallad anknytningsterapi och med målen att lösa komplikationer av svår sorg och underlätta en mer naturlig sorg.

Övriga fick en mer konventionell depressionsbehandling med interpersonell terapi. Behandlingen fokuserade bland annat på hur dödsfallet påverkat deltagarens sinnesstämning. Den uppmuntrade också en realistisk bild av den avlidne samt försökte förbättra relationer och aktiviteter i nuet.

Bägge terapiformerna gavs vid 16 sessioner en gång i veckan.

Efter 20 veckor hade symtomen på komplicerad sorg minskat i båda grupperna. Men effekten var bättre bland dem som fått det särskilda terapiprogrammet. Här hade 70,5 procent fått en stor eller mycket stor symtomförbättring, jämfört med 32 procent i gruppen som fått interpersonell terapi.

Deltagarna i studien var i huvudsakligen äldre kvinnor. De var i snitt 66 år och hade haft sorg i snitt 3,2 år.

Enligt forskarna drabbas runt 9 procent av äldre kvinnor av komplicerad sorg efter att en nära anhörig gått bort. Tillståndet medför ökad risk för sjuklighet och förtida död.

Läs abstract till studien:

Katherine Shear med flera. Treatment of Complicated Grief in Elderly Persons. A Randomized Clinical Trial. Jama Psychiatry, publicerad online den 24 september 2014. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2014.1242

Relaterat material

Gruppövningar hjälper anhöriga att läka smärtsamma sår av sorg

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev