Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Skolbrister får unga att må allt sämre

Publicerad: 26 april 2018, 10:09

Foto: Thinkstock

Brister i skolan pekas i en ny rapport ut som en viktig orsak till att fler tonåringar uppger att de är stressade och mår psykiskt dåligt.


Ämnen i artikeln:

elevhälsaFolkhälsomyndigheten

Trenden oroar Folkhälsomyndigheten som anser att skolan måste stärkas.

Svårt att sova, nedstämdhet, ont i magen och huvudet. Allt fler tonåringar, och framför allt flickor, uppger att de mår psykiskt dåligt, enligt Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar.

Orsakerna tycks i första hand finnas inom skolan och bristerna i hur den fungerar, enligt en ny rapport från myndigheten.

- Vi kan se att prestationerna har sjunkit, att det är en utbredd skolstress och att det varit flera reformer i skolan med exempelvis nya betyg, säger Petra Löfstedt, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Även om de flesta elever anser att de har en bra hälsa har samtidigt andelen som rapporterar återkommande symtom på stress och psykisk ohälsa fördubblats sedan mitten av 1980-talet. I dag har nästan hälften av 15-åringarna den typen av besvär. Trenden har dessutom varit tydligare i Sverige än i andra jämförbara länder.

Under samma period har den svenska skolan genomgått flera genomgripande förändringar, som kommunaliseringen, friskolereformen, införandet av skolpeng och nya betygssystem. Parallellt har högstadieelevers skolprestationer försämrats, och fler elever säger sig vara stressade över skolarbetet.

- De sjunkande skolresultaten och den ökade skolstressen ser vi som indikationer på att det är någonting i skolan som har förändrats. Skolan fungerar sämre och det har påverkat den här utvecklingen av psykosomatiska symptom, säger Petra Löfstedt.

Arbetsmarknaden har också förändrats, med högre krav på utbildning och kompetens än tidigare.

- Ungdomsarbetslösheten har stigit och att det är också svårare att komma in på arbetsmarknaden och det påverkar de yngre tonåringarna, säger Petra Löfstedt.

Slutsatsen är att skolan behöver stärkas.

- Det är jätteviktigt att se till att barnen går ut med godkända betyg. Att klara skolan är en oerhört viktig skyddsfaktor för psykisk hälsa, säger Petra Löfstedt.

Skolbarns hälsovanor

Uppgifterna om svenska barns och ungas psykiska hälsa kommer från den stora undersökningen Skolbarns hälsovanor.

De senaste resultaten från den undersökningen (2013/14) visar att majoriteten av skolbarnen mår bra. Med åldern ökar dock andelen med återkommande psykiska och somatiska besvär, som huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Flickor har fler återkommande besvär jämfört med pojkar. Sedan 1980-talets mitt har psykiska och somatiska besvär ökat bland skolbarn i Sverige. De senaste resultaten visar en fortsatt ökning, framför allt bland 13-åriga flickor.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANJA HAGLUND/TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev