Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Skuldsatta försöker ta sitt liv

Publicerad: 26 mars 2015, 08:18

Var sjätte skuldsatt person i Sverige har försökt ta sitt liv. Det visar en kommande rapport som genomförts på uppdrag av Konsumentverket. Författaren kräver nu att den utsatta gruppen får snabbare hjälp av samhället.


Runt en halv miljon svenskar räknas i dag som överskuldsatta, det vill säga att de inte har råd att klara sina utbetalningar en vanlig månad. Gruppen drabbas också fem gånger så ofta av depressioner, ångest och psykisk ohälsa jämfört med genomsnittsbefolkningen. Många drabbade ser helt enkelt ingen ljuspunkt bakom skuldberget.

– Det är just det att det inte är tidsbegränsat som gör att människor tappar hoppet, säger psykologen och docenten Richard Ahlström vid Malmö högskola, som har undersökt 725 skuldsatta personer.

Den som är skuldsatt kan få hjälp med skuldsanering. Men hjälpen når för få, och den kommer för sent. Enligt Ahlström krävs det att politikerna nu agerar. Dels för att hjälpa den stora mängd människor som mår dåligt och dels krasst ekonomiskt för att Sverige förlorar stora summor pengar när så många lever i skuld.

– Som hälsoforskare ser jag hur farlig den här situationen är, det är upp till politikerna att lagstifta nu. Det här kan inte pågå längre.

Rapporten uppmärksammades först av Sydsvenskan/HD.

Faktaruta

Överskuldsatta

■ Antalet drabbade skuldsatta i procent, jämfört med befolkningen som helhet:
■ Ångest: 38 procent av de skuldsatta, 8 procent i genomsnittsbefolkningen.
■ Depression: 29 procent av de skuldsatta, 6 procent i genomsnittsbefolkningen.
■ Psykisk ohälsa: 20 procent av de skuldsatta, 0,8 procent i genomsnittsbefolkningen.
■ Självmordsförsök: 17,3 procent av de skuldsatta, 3,6 procent i genomsnittsbefolkningen.

Källa: Richard Ahlström och Sonya Edström

Om du är skuldsatt

Om du har problem med skulder, blunda inte för dem. Prata med en närstående eller ta kontakt med budget- och skuldrådgivningen i din kommun för gratis hjälp med att gå igenom din ekonomi och göra en budget.

Den som är svårt skuldsatt kan beviljas skuldsanering. För det krävs att du inte antas kunna betala dina skulder på många år, och att det är skäligt med hänsyn till dina personliga förhållanden. Man ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med ansökan.

Skuldsanering pågår i fem år. Under den tiden får du leva på ett förbehållsbelopp, existensminimum, och följa en betalningsplan som upprättats. Gör du det är du fri från de kvarvarande skulder som ingick i saneringen när tiden löpt ut.

Källa: Kronofogden

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev