Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Socialstyrelsen: Vården av schizofreni haltar

Publicerad: 3 oktober 2022, 08:53

De flesta som diagnostiseras med schizofreni är mellan 18 och 30 år.

Foto: Getty Images

Alldeles för få regioner och kommuner följer de nationella riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering.

Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenSchizofreniToppnyheterToppnyheter Kommunal HälsaToppnyheter Psykiatri

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Myndigheten har tagit en närmare titt på schizofrenivården i Sverige och resultaten presenteras i dag, måndag. Utgångspunkten är de nationella riktlinjerna som uppdaterades 2018. 

Socialstyrelsen konstaterar att rekommendationerna har fått genomslagskraft i en del regioner, och det gäller bland annat tillgången till läkemedel och årliga hälsokontroller. Däremot ses brister på många håll gällande samordnande psykosociala insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten, exempelvis tillgången till boendestöd och psykopedagogiska behandlingsprogram.

Läs också: Ny sorts preparat lovande mot schizofreni 

I hälften av landets regioner saknas insatser på politisk nivå för att införa riktlinjerna.

”Ja, det är verkligen för bedrövligt och visar att Socialstyrelsens nationella riktlinjer inte följs. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård erbjudas på lika villkor för hela befolkningen och att kvaliteten fortlöpande ska utvecklas och säkras. Resultatet av utvärderingen visar tydligt att så inte är fallet”, säger Thomas Lindén som är avdelningschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. 

Myndigheten listar ett tiotal områden som anses särskilt viktiga inom schizofrenivården, och som måste förbättras. Här behöver hälso- och sjukvården och socialtjänsten lägga ännu mer kraft på att följa riktlinjerna, understryker Socialstyrelsen. Det handlar bland annat om att erbjuda kognitiv beteendeterapi i högre grad, öka förskrivningen av klozapin vid svårbehandlad schizofreni och öka tillgången till tekniska hjälpmedel som kompenserar vid kognitiva brister.

”Utvärderingen visar också – hoppfullt i mörkret – att det finns regioner som faktiskt har lyckats med att i stor grad och mer än andra erbjuda personer i den här gruppen god vård och behandling. Det är möjligt för fler att följa de goda exemplen” säger Thomas Lindén.

Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland psykossjukdomar. Uppemot 40 000 personer i Sverige är diagnostiserade med sjukdomen, och många behandlas inom den slutna psykiatrivården.

Dödligheten och risken för självmord är högre bland dessa patienter, jämfört med personer som inte har schizofreni. Att i ett tidigt skede kunna erbjuda rätt stöd och vård – framför allt till nyinsjuknade – räddar liv, slår Socialstyrelsen fast.

Den nya utvärderingen vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer, såsom politiker, tjänstemän och verksamhetschefer inom regioner respektive kommuner. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?

Klicka här!

Kommentarer publiceras dagtid vardagar efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev