Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

SSRI-preparat kan bidra till osteoporos

Publicerad: 26 juni 2007, 15:18

Användning av antidepressiva läkemedel som hämmar upptaget av serotonin kan innebära en ökad risk för benskörhet, enligt två nya studier publicerade i Archives of Internal Medicine.


Tidigare studier har visat att serotonin förekommer i benvävnad, vilket har väckt frågan om selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, påverkar benbildningen.

Nu visar två amerikanska studier från University of Minnesota att personer som äter SSRI löper en förhöjd risk att drabbas av lägre bentäthet.

I den ena studien ingick 2722 äldre kvinnor med en snittålder på 78,5 år. Forskarna följde kvinnorna under fem år för att undersöka skillnaden i bentäthet i höften mellan de som fick SSRI och de som i stället åt tricykliska antidepressiva läkemedel. En kontrollgrupp utgjordes av kvinnor som inte använde några antidepressiva läkemedel överhuvudtaget.

Forskarna fann att bentätheten minskade signifikant mer hos de kvinnor som använde SSRI. Hos dem minskade bentätheten med 0,82 procent per år, jämfört med 0,47 procent per år hos både dem som fick tricykliska antidepressiva läkemedel och dem som inte åt några antidepressiva läkemedel alls. Enligt forskarna pekar resultaten på att SSRI kan ha en direkt påverkan på benvävnaden. Men de menar samtidigt att det är svårt att utesluta andra riskfaktorer som kan påverka bendensiteten hos deprimerade personer, exempelvis brist på motion och sämre kostvanor.

I den andra studien analyserade forskarna data från en prospektiv studie som inkluderade 5595 män över 65 år för att undersöka hur olika antidepressiva läkemedel inverkade på bendensiteten. De läkemedel som jämfördes var SSRI, tricykliska antidepressiva och det antidepressiva läkemedlet trazodone. Resultaten visade att män som använde SSRI hade signifikant lägre bendensitet än män som använde de andra läkemedlen.

Artikelförfattarna konstaterar att ytterligare forskning inom området behövs på grund av den utbredda förskrivningen av SSRI mot depression.

Archives of Internal Medicine 2007; 167: 1240-1245 Archives of Internal Medicine 2007; 167: 1246-1251

Läs även om nya rekommendationer för behandling av osteoporos

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev