Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Större mordrisk bland psykiskt sjuka

Publicerad: 6 mars 2013, 10:13

Människor som missbrukar droger eller är drabbade av psykisk sjukdom löper betydligt högre risk än andra att falla offer för mördare, visar en svensk studie i BMJ.


Den allmänna debatten om våldsbrott och psykisk sjukdom har främst varit fokuserad på människor med psykisk sjukdom som gärningsmän.

Men nu sätter en stor svensk registerstudie, utförd av Kristina Sundquist och Jan Sundquist vid Lunds universitet och forskare vid University of Stanford i USA, fingret på den kraftigt förhöjda risken för psykiskt sjuka att själva bli offer.

Forskarna har granskat patientdata för de totalt 615 vuxna personer som mördades i Sverige under en åttaårsperiod och sedan jämfört förekomsten av psykisk sjukdom bland mordoffren med förekomsten bland den vuxna befolkningen i stort, drygt 7,2 miljoner personer.

Resultaten, som publiceras i British Medical Journal, visar att personer med exempelvis missbruk, depression, ångestsjukdom och schizofreni löper en flerfalt förhöjd risk att bli mördade – oberoende av kön, ålder och socioekonomisk status. Mer än var femte mordoffer hade en diagnos på psykisk sjukdom.

Allra mest utsatta var drogmissbrukare, där risken att bli mördad var nio gånger högre än genomsnittet i befolkningen.

En kombination av faktorer kan ligga bakom de ökade riskerna, skriver forskarna i BMJ. Personer med psykisk sjukdom kan oftare än andra leva i utsatta miljöer eller vara mindre medvetna om risker för den personliga säkerheten.

Samhället skulle kunna bli bättre på att skydda personer med psykisk sjukdom, exempelvis genom bättre samverkan mellan den psykiatriska vården och rättssystemet för att stärka psykiskt sjuka människor i bland annat konflikthantering och säkerhetstänkande, enligt forskarna.

”Bättre boendemiljö, ekonomisk säkerhet och missbruksbehandling kan också minska utsattheten för våldsbrott”, skriver de.

Läs artikeln:

Casey Crump med flera. Mental disorders and vulnerability to homicidal death. British Medical Journal, publicerad online den 5 mars 2013. DOI: 10.1136/bmj.f557

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev