Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Studie: Anorexia sitter inte bara i hjärnan

Publicerad: 17 juli 2019, 07:03

Foto: Thinkstock

Anorexia är en psykiatrisk sjukdom. Men inte bara. En stor internationell studie visar att sjukdomen också kan hänga ihop med ämnesomsättningen.


Ämnen i artikeln:

Göteborgs universitetKarolinska institutet

En "metabolisk-psykiatrisk sjukdom", sammanfattar Mikael Landén det. Han är professor i psykiatri på Karolinska institutet och på Göteborgs universitet och är en av forskarna bakom studien, som publicerats i tidskriften Nature Genetics.

Forskarna har undersökt dna från drygt 17 000 människor som lider av anorexia nervosa, alltså självsvält, och 55 000 kontrollpersoner, från totalt 17 olika länder. Över 8 000 av deltagarna är svenska.

Åtta genvarianter som kan kopplas till just anorexia har hittats.

– Man har länge vetat att anorexia är ärftligt, men inte vilka genvarianter som ligger bakom, säger Mikael Landén.

Var och en av de olika genvarianterna ger en liten ökad risk att utveckla sjukdomen. Men de flesta människor som har dem är inte sjuka. Det går alltså inte att med ett enkelt blodprov slå fast vem som kommer att utveckla anorexia.

Den genetiska risken för anorexia överlappar med risken för andra psykiatriska sjukdomar som tvångssyndrom och depression, något som var väntat, säger Mikael Landén.

– Det som däremot inte var väntat är att anorexia också är genetiskt kopplat till fysisk aktivitet, och omvänt kopplat till risk för diabetes och fetma. Det var inte självklart. Anorexia behöver alltså inte bara sitta i hjärnan, utan kan ha med ämnesomsättningen att göra.

Det verkar alltså vara samma kroppsliga mekanismer – men de omvända – som bidrar till att vissa människor svälter sig själva medan andra inte kan sluta äta för mycket.

– En person som har genvarianter kopplade till övervikt har svårare än andra att gå ner i vikt. Om man har genetisk risk för anorexi är det tvärtom lätt att gå ned i vikt. Kanske för att man inte får lika starka hungersignaler som andra, säger Landén.

– En person med anorexi som inte äter är pigg och glad, det är ett mysterium. En person som inte har anorexia och inte äter tillräckligt blir trött och sur.

Anorexia är den psykiatriska sjukdomen med allra högst dödlighet. Förhoppningsvis kan studien leda till att man söker nya behandlingsmetoder i framtiden, tror Mikael Landén.

– Om man förstår biologin – men där är vi inte ännu – kan man tänka sig nya läkemedel. Då skulle man kunna utveckla läkemedel som återställer normala hungerkänslor, till exempel.

Enligt Ata Ghaderi, psykologiprofessor som forskar om anorexia vid Karolinska institutet, finns det flera forskare som även tidigare har haft hypotesen att ämnesomsättning och sjukdomen har ett samband. Trots det finns det relativt lite forskning på området.

– Studien bekräftar att det verkar finnas en viss relation till det metabola systemet, mer slutsatser än så kan man egentligen inte dra. Men studien är bra på det sättet att man på ett objektivt plan och på gennivå märker att det metabola systemet verkar vara en viktig aspekt. Det öppnar upp för att fler ska titta närmare på det, vilket är positivt, säger han.

Att 17 000 personer med anorexi har deltagit i studien är en hög siffra, enligt Ata Ghaderi, som berättar att anorektiker ofta anses vara en svår patientgrupp. Bland annat eftersom många av dem inte vill delta och för att det finns stor risk för att patienter hoppar av under studiens gång.

– Studien kan kanske hjälpa oss att hitta sätt att vända sjukdomsförloppet tidigt, men det är en lång väg kvar att gå. Nu när misstankarna om sambandet mellan ämnesomsättning och sjukdomen har stärkts så behöver vi ta reda på vad det är exakt som händer i det metaboliska systemet.

Anorexia nervosa

Den vanligaste åldern för insjuknande i anorexia nervosa är 14 till 19 år.

Det är en av de allvarligaste psykiatriska sjukdomar som kan drabba en tonåring och sjukdomen kan i svåra fall vara dödlig.

Sjukdomen drabbar minst 0,3 procent av alla flickor/kvinnor.

Det är tio gånger vanligare att flickor och kvinnor får anorexia nervosa jämfört med pojkar och män.

Källa: NE/Gillbergcentrum

SIGRID MELCHIOR/TT, JENNY RYDBERG/TT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev