onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Succé när patient lägger in sig själv

Publicerad: 15 mars 2017, 07:37

Allt fler landsting och regioner hakar på trenden där patienter inom psykiatrin kan lägga in sig själva om de mår dåligt. I Stockholm beskrivs strategin som en succé så här långt.


Allt fler landsting och regioner hakar på trenden där patienter inom psykiatrin kan lägga in sig själva om de mår dåligt. I Stockholm beskrivs strategin som en succé så här långt.

Två patientrum i Norra Stockholms psykiatri på S:t Görans sjukhus står ständigt redo för patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende som skrivit ett särskilt kontrakt med sjukvården. Kontraktet garanterar inläggning i max tre dygn vid max tre tillfällen per månad om en patient börjar må sämre psykiskt.

– Tanken är att en time out i en trygg miljö och ökat medbestämmande ska hjälpa patienten att bryta ett destruktivt beteende i tid. I slutänden hoppas vi att insatsen ska minska de vanliga inläggningarna och vårddygnen över tid, säger Joachim Eckerström, projektledare för det kliniska utvecklingsprojektet Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende i Norra Stockholms psykiatri, där modellen just nu utvärderas.

Under inläggning sköter patienten sin medicinering på egen hand och förvarar medtagna läkemedel i ett låst skåp inne på rummet. Samtal och andra aktiviteter sker i den utsträckning som patienten själv önskat i sitt individuella kontrakt.

Och så här långt är erfarenheterna mycket goda, enligt den ettårsrapport som publicerats i dagarna.

Hittills har 50 patienter skrivit kontrakt med vården. Det har i sin tur resulterat i 84 självvalda inläggningar, med drygt två vårddygn i snitt. Vid utskrivning skattade patienterna sin upplevelse av den självvalda inläggningen till nästan nio på en tiogradig skala.

Enligt Joachim Eckerström är det här en vårdform som är fördelaktig för patienten.

– Det är en väldigt smidig inläggningsprocess, jämfört med att behöva vända sig till en psykiatrisk akutmottagning och sedan – om det finns plats – få komma till en avdelning, säger han.

I Stockholms läns landsting prövas strategin också för patienter med psykos respektive ätstörning. Projektet om självvald inläggning vid emotionell instabilitet – som hämtat inspiration från Nederländerna och nyligen utsågs till Årets bubblare av Vårdförbundet – har även ett systerprojekt i Region Skåne.

Och intresset är stort även på andra håll i landet, enligt den kartläggning som Dagens Medicin har gjort i ett antal landsting och regioner.

Region Kronoberg, Region Uppsala, Region Östergötland, Landstinget Södermanland, Region Jönköping hör till dem som redan infört eller prövar någon variant av självvald inläggning – om än i mycket liten skala i de flesta fall.

Fler, till exempel Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland, planerar att börja under de närmsta åren. Oftast är det patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende som står i fokus för insatserna, men modellen förekommer också för patienter med psykos eller ätstörning.

Joachim Eckerström tror att metoden kommer att få större spridning framöver.

– Självvald inläggning skulle kunna innebära ett paradigmskifte för egentligen all heldygnsvård, säger han och fortsätter:

– Framöver kanske man till och med kan ha särskilda avdelningar där man bara har självvald inläggning.

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev