Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Svårt att upprepa psykologistudiers resultat

Publicerad: 28 augusti 2015, 06:55

Foto: Thinkstock

Forskarna kunde repetera studierna, men fick inte samma resultat som originalen vid mer än hälften av tillfällena, enligt en studie publicerad i tidskriften Science.


Att inte kunna upprepa publicerade resultat från medicinska studier är en pågående diskussion i forskarvärlden. De senaste åren har ett stort antal psykologiforskare försökt upprepa hundra publicerade psykologistudier.

De 270 forskarna kunde utföra nästan alla studier utifrån de tidigare studiernas metoder. Men trots att 97 av originalstudierna hade statistiskt signifikanta resultat fick forskarna bara samma resultat som första gången i 36 procent av fallen. Trots att man fick material och metoderna granskades av originalstudiernas forskare.

Forskarna kunde se att studiens så kallade p-värde påverkade om resultaten gick att upprepa. P-värdet anger hur sannolikt det är att resultaten inte beror på slumpen. Om p-värdet är 0,05 är det alltså fem procents chans att resultatet beror på slumpen. Det brukar anges som en gräns för när ett resultat anses vara signifikant. Ju närmare noll p-värdet i den aktuella studien var, desto större möjligheter att forskarna lyckades upprepa resultatet. Studier med p-värde nära 0,05 var alltså svårare att replikera.

Artikelförfattarna betonar att även om många resultat inte kunde upprepas, innebär det inte att originalstudiernas resultat var felaktiga. De menar att det snarare lyfter frågan hur utmanande det är att replikera forskning och att denna studie ger en chans att försöka förbättra metoderna.

Forskarna påpekar också att studier i psykologi inte är utmärkande med detta problem, utan att det finns inom alla forskningsdiscipliner.

Läs mer i studien:

Open Science Collaboration. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, publicerad online 27 augusti 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716

Relaterat material

Så ska biomedicinsk forskning förbättras

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev