Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Svårt för stresskänslig att komma på fötter igen

Publicerad: 11 april 2012, 14:02

I en studie i Stockholmsregionen tillfrågades högutbildade kvinnor om de känner någon typ av stress. Nästan 90 procent svarade ja.


Psykologutbildade Annika Evolahti har i nio år följt slump­mässigt utvalda kvinnor i åldern 49–53 år för att ta reda på hur de mår, hur stressade de är och hur deras livsstil ser ut. Den första studien undersökte sambandet mellan 142 kvinnors jobbstress och hormonet kortisol. Den visade att hela 87,5 procent kände sig stressade i sin arbetssituation, oftast av tidspress och höga krav. Man fann ett samband mellan höga krav, avsaknad av socialt stöd på arbetet och höga kortisolvärden.

Var femte kvinna i studien hade dessutom tecken på utbrändhet, vilket var så överraskande högt att forskaren skapade ytterligare en studie som mer grundligt undersökte detta.

– Jag har blivit medveten om vilken allvarlig sjukdom utbrändhet är. Tyvärr är det många som inte ser varningssignalerna eller inte vill eller kan göra något åt dem innan det är för sent, säger Annika Evolahti.

Hon förklarar att de som blir utbrända ofta går in i en spiral av mer arbete, att de inte orkar göra det som är roligt och ofta slutar att träffa vänner. Ibland kommer stressen från privatlivet, där många tar hand om sina sjuka föräldrar och släktingar.

– Det kan vara svårt att bryta det här. Många tänker att de måste klara det som är jobbigt, när de i stället borde dra ner och försöka avbryta den jobbiga situationen på något sätt, säger Annika Evolahti.

I en sista studie ville hon granska utvecklingen av kvinnornas utbrändhet över tid och identifiera olika utvecklingsmönster i personlighet och stresshantering. Kvinnorna som deltog, 118 kvinnor av de ursprungliga 142, hade höga poäng på arbetsbelastning, depression och sömnbesvär. De som hade lättare för att hantera stress, var mindre stresskänsliga och mind­re ångestbenägna, hade lättare för att återhämta sig från utbrändhet. Omvänt var det tuffare att åter­hämta sig för kvinnor med stresskänslighet och hög ångest­benägen­het.

– Det är en mycket långsam process att bli frisk från utbrändhet, en del kvinnor kommer aldrig tillbaka. Jag undrar om de får den hjälp de behöver, säger hon.

SYLWI LA TERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev