Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Tvångsvård måste utvecklas

Publicerad: 23 februari 2009, 11:02

Tvångsvård måste utvecklas

Många av dem som får psykiatrisk tvångsvård får relativt ensidig vård, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.


Rapporten baseras på en inventering av alla som tvångsvårdades enligt LRV, lagen om rättspsykiatrisk vård, och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, den 6 maj 2008.

Enligt inventeringen får de flesta av dem som tvångsvårdas enbart läkemedelsbehandling, medan bara en mindre grupp får både läkemedelsbehandling, psykologisk behandling och omvårdnad/rehabilitering.

Socialstyrelsens bedömning är att en ändamålsenlig vård bör innehålla ett flertal olika insatser, skriver man i rapporten.

Myndigheten konstaterar också att en relativt stor andel av de patienter som fick läkemedelsbehandling hade ordinerats psykostimulantia eller antipsykotika utan att ha en diagnos för vilken läkemedlen är indicerade.

Även om materialet i inventeringen inte kan användas för att avgöra om enskilda patienter får rätt behandling pekar resultatet på vikten av kontinuerliga läkemedelsgenomgångar och vårdprogram för de vanligaste diagnoserna, skriver rapportförfattarna.

Socialstyrelsen föreslår att regeringen vidtar särskilda åtgärder för att stödja sjukvårdshuvudmännen att utveckla innehållet i den psykiatriska tvångsvården så att de:

» Minskar belastningen på den slutna psykiatriska vården genom att utveckla alternativa vårdformer eller genom att antalet vårdplatser utökas.

» Utvecklar vårdprogram och kvalitetssystem för att garantera en differentierad och behovsanpassad vård inom den psykiatriska tvångsvården.

» Utvecklar personalens kompetens så att ett varierat och behovsanpassat vårdinnehåll kan erbjudas.

Socialstyrelsen efterlyser också ett ökat stöd till de tvångsvårdade patienternas barn och andra närstående.

Läs rapporten:

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev