torsdag26 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Uppsala inför e-journal i psykiatrin

Publicerad: 2 oktober 2018, 14:25

Nu ska även patienter inom psykiatrin i Region Uppsala kunna läsa sin journal på nätet - en tanke som tidigare skrämt delar av vårdpersonalen.

Foto: Thinkstock

Nu inför även psykatrin i Uppsala patientjournal på nätet. Men forskning visar att det skapar upplevd otrygghet hos vårdpersonalen.

Ämnen i artikeln:

Region UppsalaAkademiska sjukhuset

Rädslan för att utsättas för våld och hot ökade hos 40 procent av personalen inom psykiatri och akutsjukvård, ett år efter den digitala journalens införande i Uppsala 2012.

Det visar en färsk studie från forskningscentret Dome, den sammanslutning av forskare från ett flertal universitet som följer upp införandet av digitala patientjournaler.

Men studien visar inget samband mellan e-journalernas införande och någon reell ökning av våld och hot mot personalen. Fler händelser hade inte rapporterats ett år efter att patienterna fick möjlighet att gå in och läsa sina journaler via nätet.

Åsa Cajander, professor och samordnare för forskningen inom Dome, betonar att det faktum att någon koppling inte har visats i studien, inte är detsamma som att den inte finns.

– Man kan bevisligen säga att journalen på nätet påverkar vårdpersonalens trygghet och arbetsmiljö. Oron för ökad risk för hot och våld och därför måste tas på allvar av landstingen och regionerna, säger hon till Dagens Medicin.

Det är också vad man anser sig ha gjort i Region Uppsala när man nu, den 15 oktober, lanserar journal på nätet även inom psykiatrin, nästan sex år senare än i övriga landstinget.

– Vi har tagit frågan på största allvar. Med de åtgärder vi vidtagit inför införandet tror vi inte att journalen på nätet kommer att medföra ökade risker för våld och hot utan bli ett bra stöd för patienterna, närstående i vissa fall och för personalen, säger Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hon har inga procentsatser på hur stor oron är i dag, som hon säger, men tror inte att de ligger i närheten av den höga oron år 2013.

– Då var det ju helt nytt och jag tror att personalen vant sig vid tanken med journal på nätet.

Inför lanseringen har man tittat på ett flertal aspekter, bland annat arbetsmiljön i andra landsting, och haft omfattande möten med profession, fack och forskare. Det viktigaste har varit att identifiera vissa dolda sökord, exempelvis ”farlighet” och ”känsliga uppgifter” i journalerna.

– Det är psykologiskt klokt att inte lägga dem öppet online. Vi vill undvika att någon läser dem i affekt. Man måste verkligen tänka till om både patientsäkerhetsaspekter och arbetsmiljöaspekter inom psykiatrin, innan man lägger ut allt på nätet, säger Åsa Törnkvist.

Den oro personalen nu har känt har till stor del handlat om att patientens digitala tillgång till sin journal ska påverka sättet att dokumentera i journalen, enligt Åsa Törnkvist. Att det ska bli mer informationsfattigt. Om den oron vittnade även sjukvårdspersonal i Skåne i en studie som Dagens Medicin skrev om för ett år sedan. Där framkom att personalen ansåg att risken för hot och våld hade ökat med journalen på nätet, särskilt inom psykiatrin.

Till skillnad mot övriga sjukvården i Uppsala får patienter inom psykiatrin inte tillgång till sina uppgifter förrän de är signerade alternativt efter 14 dagar.

Relaterat material

Professionen risar e-journaler

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev