Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Utlandsfödd psykiater upplever sig mer hotad

Publicerad: 29 maj 2015, 06:10

Foto: Thinkstock

Drygt 40 procent av de utlandsfödda psykiatrerna uppgav i en pilotstudie att de utsatts för hot och våld av sina patienter.


Bland psykiatrer födda i Sverige var motsvarande siffra 27 procent, visar undersökningen som leds av docenten och psykologen Ann Fridner vid Stockholms universitet.

Totalt har 249 läkare inom den psykiatriska öppenvården i ett sjukvårdsområde i Mellansverige svarat på frågor om hotfulla situationer och andra arbetsmiljöfrågor i det direkta arbetet med patienter. 183 av de läkarna är födda i Sverige, resten i andra länder.

– Jag blev förvånad över den stora skillnaden mellan grupperna och nu måste vi gå vidare med forskningen. Psykiatrin har svåra och krävande patienter, det vet vi, säger Ann Fridner.

Bland de utlandsfödda redovisar 41 procent att de mår dåligt på jobbet. De svarar att de känner oro, depression och har sömnsvårigheter. I den andra gruppen är den andelen 24 procent.

– Det är mycket allvarligt att de utlandsfödda anser att de har så stora problem. Den svenska psykiatrin är, och kommer att vara, så beroende av att utlandsfödda psykiatriker vill arbeta här. Dessbättre går det att göra något åt själva arbetsmiljön, säger Ann Fridner.

Hon och hennes forskargrupp har sökt pengar för att fördjupa studien och söka orsaker till de stora skillnaderna.

Psykiatern Tuula Wallsten, som är vetenskaplig sekreterare i Svensk psykiatrisk förening, tycker att pilotstudiens resultat är mycket intressanta även om det är många frågor som måste få sina svar innan man kan dra alltför långtgående slutsatser.

– Är det, till exempel, skillnader mellan var psykiatrikerna är placerade. Finns utlandsfödda oftare på mottagningar där det finns en extra hög arbetsbelastning eller personalbrist, frågar hon och fortsätter:

– Hur ser upplevelsen av hot och våld ut beroende på var i världen man är född i? Är det skillnader mellan Norden och andra delar?

En annan bakgrundsfaktor med betydelse kan också vara hur länge de olika läkarna arbetat i sina yrken. Likaså om de får en bra handledning.

– Språket och modellen för kommunikation kan också slå igenom på resultatet. Har en patient svårt att förstå sin läkare kan risken ökat för hot och våld.

Knappt varannan svarade

■ Enkäten har skickats till såväl ST-läkare som färdiga specialister i psykiatri och svarsfrekvensen är 48 procent.
■ Svaren har graderats på en femgradig så kallad Likertskala.
■ Pilotstudien finansieras av Stockholms universitet.
■ En poster om pilotstudien presenterades nyligen i Barcelona på konferensen EAPH, The European association for physician health.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev