Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Vaccin till svårt psykiskt sjuka en utmaning

Publicerad: 25 mars 2021, 06:00

Kommer patienterna att komma i väg för att vaccinera sig?

Foto: Getty Images

Personer med svår psykisk sjukdom löper större risk att dö i covid-19. Största frågan är hur vaccineringen ska lösas rent praktiskt.


Ämnen i artikeln:

Covid-19Schizofreni

Inom psykiatrin råder delade meningar om att Folkhälsomyndigheten bör pressas för att prioritera upp personer med svår psykisk sjukdom för vaccinering mot covid. De som är i åldern 60–64 år täcks definitivt in av skrivningen för fas 3 i prioriteringsordningen och den skulle i princip också kunna täcka in alla med allvarlig psykisk sjukdom från 18 år och uppåt. Men det beror helt på regionernas tolkning. 

När frågan nyligen diskuterades i styrelsen för Svenska psykiatriska föreningen, SPF, en av Läkarförbundets specialitetsföreningar, dök det upp ett nytt – mycket konkretare – dilemma: ”Kommer patienterna att komma i väg …?” Det berättar Alessandra Hedlund, ordförande i SPF. 

– Det hade vi inte tänkt på tidigare. Det fick oss att fundera på hur vi kan säkerställa att våra patienter faktiskt får sitt vaccin när det är deras tur. När de får en kallelse är det inte säkert att de öppnar posten, läser sitt sms eller bokar en tid.

Och även om, så följer nästa utmaning. Patienten ska komma ihåg tiden och ta sig dit. 

– Vi vet ju att många inte har det lätt att ens ta sig till sin psykiatriska öppenvårdsmottagning där de varit många gånger, nu kan det vara en plats på andra sidan stan. De hinner kanske inte duscha och göra sig i ordning, känner sig utsatta för andras blickar och kommer inte i väg. Det är de här patienterna vi är oroliga för, säger hon.

Alessandra Hedlund, ordförande i Svenska psykiatriska föreningen.

Personer med allvarlig psykisk sjukdom, till exempel schizofreni eller bipolär sjukdom, i åldern 60–79 år, löpte fyra gånger så stor risk att dö i covid jämfört med andra i samma ålder, visade nyligen en svensk registerstudie för perioden mitten av mars till mitten av juni 2020. I hela gruppen, från 20 års ålder och uppåt, sågs en nästan dubbelt så stor risk. Det antas ha flera skäl förutom att personer med allvarlig psykisk sjukdom i högre grad lider av fysisk ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdom och fetma, som i sig är riskfaktorer vid covid-19.  

Läs fler artiklar om psykiatri 

Regionerna måste ta frågan om hur det praktiska med vaccineringen ska lösas på allvar, betonar Alessandra Hedlund, eftersom de är skyldiga att ge vård på lika villkor. 

– Vid psykoser ingår vanföreställningar och kognitiva svårigheter som gör att man inte kommer sig för att ta initiativ utan behöver stöd. Vem ska ge dem det stödet? undrar vi.

SPF har ingen lösning utan anser att det beror på hur regionen är organiserad och om det till exempel finns ett fungerande samarbete mellan kommuner, primärvård och psykiatri.

– För att patienterna inte ska falla mellan stolarna tror jag att det bästa vore att man i varje region tydligt beslutade var ansvaret ska ligga, hos psykiatrin eller primärvården, till exempel, säger Alessandra Hedlund. 

Jarl Torgerson, invärtesmedicinare och anställd inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande för nationellt programområde för psykisk hälsa, ger i marsnumret av SPF:s organ, Tidskriften för svensk psykiatri, ett tydligt förslag. 

De anser att vaccinationerna av patientgruppen bör samordnas av psykiatrin. 

– Psykiatrin bör hålla i taktpinnen och vaccinera patienterna vid öppenvårdsmottagningarna, om de inte är inlagda. Det är den enda fasta vårdkontakt som många av patienterna har. Då får de vaccinet av personal som känner dem och som är stickvan. Man kommer också att kunna hålla reda på om det är första eller andra dosen, säger Jarl Torgerson.

Prioriterade för vaccin

I fas 3 i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccination av riskgrupper finns skrivningar som skulle kunna omfatta personer med svår psykisk sjukdom även i åldern 18–59 år. 

De som har sjukdom eller tillstånd med ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19, exempelvis hjärt-kärlsjukdom, fetma och diabetes.

De som har svårt att följa smittskyddsråden på grund av kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning.

Kommentera

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll? Klicka här! Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Läs mer om psykiatri:

Minskande förskrivning av litium stannar av 

De är på jakt efter en psykiatrisk sänka

Peter Almgrens kommande utredning: Utredare vill frigöra mer resurser hos bup

Barns psykiska ohälsa hanteras i olika system

Susanna Pagels

Reporter

susanna.pagels@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Covid-19Schizofreni

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev