Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Våld ökar risk för självmord

Publicerad: 17 augusti 2010, 11:55

Erfarenheter av våld som barn och att själv utöva våld i vuxen ålder är riskfaktorer för självmord. En ny skattningsskala från Karolinska institutet kan hjälpa sjukvården att fånga upp patientgruppen.


Personer som har försökt ta sitt liv en gång löper mycket större risk att genomföra självmord om de har blivit utsatta för våld som barn, eller själva har varit våldsamma mot andra i vuxen ålder.

Det framkommer i en uppföljningsstudie som en forskargrupp på Karolinska institutet presenterar i dagarna. De har intervjuat 161 patienter som tidigare har gjort självmordsförsök. Patienterna följdes upp efter minst fyra år och som längst efter 15 år.

Vid samtalen använde sig forskarna av en skattningsskala för våld som de själva utformat. Skalan kallas Karolinska Interpersonal Violence Scales och utvärderar om patienten har utsatts för eller använt våld både som barn och som vuxen.

Vid uppföljningen hade nio av deltagarna tagit sitt liv.

– De hade alla i högre grad både utsatts för våld och även själva utsatt andra för våld, säger Jussi Jokinen, överläkare och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet i Solna.

Resultaten kan omvänt tolkas som att de som försökt ta sitt liv och som varken har utsatts för våld som barn eller själva skadat andra i vuxen ålder löper mindre risk att begå självmord.

Den skala som i dag använts på många håll för att bedöma risken för självmord, suicid, fokuserar enligt Jussi Jokinen mer på patienters självmordsavsikt än på deras erfarenheter av våld. Han kan tänka sig att den nya våldskattningsskalan kan användas parallellt med den traditionella.

– Vår skala är lätt att använda. Frågorna tar inte så lång tid att ställa, säger han.

Fördelen med att använda en färdig metod för frågor om våld är enligt Jussi Jokinen att det av olika anledningar kan vara svårt att ställa den typen av frågor.

– Suicidbedömningar sker ofta i akuta situationer och då kan det hända att samtalen inte kommer in på våld, säger han.

Christine Takami

Läs abstract:

Journal of Clinical Psychiatry 2010; 71: 1025–1032

CHRISTINE TAKAMI LAGEBORN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev