Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Vård i team hjälpte mot depression hos cancerpatienter

Publicerad: 16 september 2014, 12:15

När onkologisjuksköterskor, psykiatriker och allmänläkare samarbetade i vården av deprimerade cancerpatienter blev betydligt fler bättre i sin depression, jämfört med när bara allmänläkare tog hand om dem. Det visar en ny studie i tidskriften Lancet.


(Texten är uppdaterad den 19 september med kommentar av Maria Hellbom.)

Resultaten baseras på en uppföljning av 500 patienter vid tre cancercentra i Storbritannien.

Hälften randomisades till det mer omfattande programmet som gavs i anslutning till cancervården. Övriga deltagare fick ett mer sedvanligt omhändertagande i primärvården.

Efter sex månader hade 62 procent svarat på behandlingen bland dem som fått det mer omfattande omhändertagandet. Motsvarande siffran i kontrollgruppen var bara 17 procent.

Behandlingssvar definierades i studien som att symtomen på patientens depression minskat med minst hälften, enligt skalan SCL-20.

Programmet ledde också till förbättringar i ångest, smärta och livskvalitet, jämfört med omhändertagandet i primärvården. Skillnaden mellan grupperna kvarstod i stort sett sex månader senare.

Forskarna bakom studien konstaterar även att kostnadseffektiviteten i programmet var hög. Den totala kostnaden landade på bara 613 pund per patient, alltså ungefär 7 400 kronor.

I studien ingick patienter med förhållandvis god prognos, med en beräknad överlevnad på minst ett år i sin cancersjukdom.

Men angreppssättet har också potential för deprimerade patienter med en svårare cancerdiagnos, enligt en annan studie som publiceras i tidskriften Lancet Oncology.

I den undersökningen följdes 142 patienter med lungcancer. Efter 32 veckor hade deltagare som randomiserats till  en modifierad variant av programmet fått större lindring av sina depressionssymtom än dem i kontrollgruppen.

Resultaten förvånar inte Maria Hellbom, som är psykolog och processledare för cancerrehabilitering vid Regionalt cancercentrum syd i Lund.

– Tar du ett större grepp och involverar ett helt team så får bättre effekt. Det gäller depression, såväl som andra tillstånd. Men det är intressant att man nu visat detta även för cancerpatienter, säger hon.

Enligt Maria Hellbom finns liknande team på ett fåtal större onkologikliniker i Sverige.

– I våras kom det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, där den här typen av multidisciplinära team lyfts fram. Jag har god förhoppning om att de ska kunna bli fler i framtiden och även finnas på andra typer av kliniker som tar hand om cancerpatienter, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt inte sagt att alla cancerpatienter med depression behöver ha specialistvård. Det har vi inte resurser till. Många kan tas om hand i primärvården.

Hur vanligt är det med depression hos cancerpatienter?

– Jag tror att det absolut kan vara underdiagnostiserat. En del symtom, som trötthet, kan överlappa med grundsjukdomen. Existentiella bekymmer kan också uppfattas som naturligt vid cancer, när det i själva verket rör sig om en högst behandlingsbar depression.

Läs abstract till studierna:

Michael Sharpe med flera. Integrated collaborative care for comorbid major depression in patients with cancer (SMaRT Oncology-2): a multicentre randomised controlled effectiveness trial. Lancet, publicerad online den 28 augusti 2014. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61231-9
Jane Walker med flera. Integrated collaborative care for major depression comorbid with a poor prognosis cancer (SMaRT Oncology-3): a multicentre randomised controlled trial in patients with lung cancer. Lancet Oncology, publicerad online den 28 augusti 2014. DOI: 10.1016/S1470-2045(14)70343-2

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev