Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Vill utreda tvångsvården

Publicerad: 30 december 2011, 09:45

Gör en översyn av all lagstiftning om tvångsvård. Det kräver SKL som vill ha en samlad etisk grund för all tvångsvård.


I en framställan till regeringen föreslår Sveriges kommuner och landsting, SKL, att regeringen ska tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda tvångsvården.

SKL pekar på en rad problem med dagens lagstiftning som kommitténs utredning borde granska. En fråga som SKL vill att utredningen ska överväga är om det ska ställas olika starka krav på tvångsvård beroende på patientens tillstånd och ålder. SKL vill också utreda om det ska gå att ingripa med tvångsvård tidigare än idag.

I brevet till regeringen pekar SKL på att dagens olika lagstiftningar om tvångsvård har en snäv avgränsning av vilka som omfattas. Därmed riskerar vissa grupper att falla mellan stolarna. Detta handlar enligt SKL bland annat om patienter med olika typer av hjärnskador, till exempel demens, som idag har sämre möjligheter till skydd genom tvångsvård än patienter med en psykisk sjukdom.

Det behövs en samlad etisk grund för all tvångsvård, konstaterar SKL i brevet till regeringen.

SKL vill också att kommittén ska utreda möjligheterna till tvångsåtgärder i öppen och frivillig vård. Det kan handla om möjligheten att till exempel använda sänggrindar eller kodlås, något som idag kräver patientens medgivande. SKL skriver att det finns situationer där  patienten/brukaren på grund av sitt hälsotillstånd behöver skyddas från att skada sig själv eller andra .

De lagstiftningar som skulle beröras av den föreslagna utredningen är lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev