måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Rehabilitering

Allt vanligare att smärtpatienter botas med nålstick

Publicerad: 7 september 2006, 12:56

Enligt SBU är akupunktur lika bra mot ryggsmärta som läkemedel. I dag erbjuder samtliga landsting akupunktur inom primärvården.


Akupunkturen har gjort en trovärdighetsresa i Sjukvårdssverige - från föraktat kvacksalveri till vedertagen behandlingsmetod.

Vändpunkten kom på 1980-talet då läkaren Sven Andersson, numera professor vid Lunds universitet, publicerade en banbrytande avhandling som på ett vetenskapligt vis förklarade nålarnas effekt på nervbanor och hormoner. Resultatet vägde tungt när Socialstyrelsen 1984 beslutade att godkänna användandet av akupunktur inom sjukvården.

I våras kom så den senaste myndighetsbekräftelsen på metodens effektivitet. I april publicerade SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, rapporten Metoder för behandling av långvarig smärta, i vilken myndigheten ger akupunktur mot ländryggsmärta, tennisarmbåge och nack-/skuldersmärta den absolut högsta graden av vetenskapligt bevisvärde, evidensgrad   1. Samma tyngd får också slutsatsen att akupunktur ensamt är bättre än placebo mot ländryggsmärta.

Thomas List, professor och övertandläkare vid Tandvårdshögskolan i Malmö, är en av de sakkunniga bakom SBU:s smärtrapport.

- De sammanställningar av akupunkturens effekt som gjorts tidigare var kritiska och det med rätta. Tidigare gjordes ofta akupunkturstudier av redan entusiastiska forskargrupper som inkluderade för få individer och där resultaten blev tvetydiga och spred mer dimma än de gjorde nytta, säger Thomas List.

I dag har forskningmetodiken skärpts, hävdar han. Det görs större jämförande studier och det finns metoder för att göra dem blinda och placebokontrollerade.

Trots denna forskningsmässiga uppryckning anser Thomas List att det finns en hel del kvar att göra inom forskningen på smärtlindrande akupunktur. SBU har i sin smärtrapport inte kunnat ge akupunkturbehandling mot till exempel spänningshuvudvärk ­tillräckligt hög evidensgrad.

- Det är ett av de smärttillstånd där det finns tendenser till visade effekter, men där det ännu finns för få studier för att ge dem tillräcklig evidens, säger Thomas List.

Men i fallet akupunktur har praktiken sedan länge sprungit förbi teorin. Den kartläggning som Dagens Medicin gjort i samtliga Sveriges landsting och regioner visar att användandet redan är utbrett långt utanför de bevisat effektiva områdena, även om mycket forskning fortfarande återstår för att bevisa akupunkturens effekt som smärtlindrare.

Tillgången till smärtlindrande akupunktur finns inom primärvården i hela landet, om än något bättre i tätorterna. Framför allt är det sjukgymnaster som har kunskapen, även om många läkare, framför allt i storstäderna, också utför akupunktur. Förutom att nålarna används mot de bevisat effektiva smärttillstånden i ländrygg och nacke/skuldror samt vid tennisarmbåge, är det också vanligt att akupunktur används för att lindra muskelsmärtor hos fibromyalgipatienter liksom mot spänningshuvudvärk, migrän och vissa akuta smärtor, bland annat i samband med idrott.

Rolf Nordemar är docent och specialist i smärtbehandling, medicinsk rehabilitering och reumatologi vid smärtkliniken på ­  S:t Görans sjukhus i Stockholm. Han har arbetat med akupunktur i 25 år, håller kurser i tekniken för läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor och var en av dem som under 1980-talet arbetade för att få metoden accepterad inom vården.

- Det är en effektiv, billig och dessutom mycket biverkningsfri metod, särskilt i jämförelse med läkemedel, säger Rolf Nordemar.

Enligt honom kommer SBU-rapporten att stärka akupunkturens ställning i vården, vilket i sin tur kan bidra till mer forskning och till att minimera den tveksamhet mot metoden som fortfarande finns framför allt hos en del läkare.

Exakt hur och i vilken utsträckning akupunktur används har dock landstingen själva dålig koll på. Enligt samtliga landsting finns möjligheten att få smärtlindrande behandling, men det är inget landsting som aktivt hänvisar till akupunkturutbildad primärvårdspersonal. Ofta är det upp till patienten själv att ta reda på var möjligheten finns, eller ha turen att komma till en läkare som antingen utför behandlingen själv eller remitterar till sjukgymnast.

Västerbottens läns landsting är det enda landsting som kartlagt tillgången på personal inom primärvården som är kunniga i akupunktur. Men enbart när det gäller sjukgymnaster.

- 63 procent av sjukgymnasterna i Västerbotten ger akupunktur.   Det är en jättehög siffra som innebär att möjligheten att få akupunktur finns på nästan varenda vårdcentral i landstinget, förklarar Gunilla Stenberg, samordnande sjukgymnast inom primärvårdens utvecklingsråd i Umeå och den som gjort kartläggningen.

Sett till hela landet går det också att anta att tillgången på åtminstone akupunkturutbildade sjukgymnaster är god. LSR, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, har inga exakta siffror men vet att cirka 500 sjukgymnaster har genomgått den akademiska påbyggnadsutbildningen vid Karolinska institutet i Solna och att 250 fått liknande utbildning vid Uppsala universitet. Och enligt Anna Hertting, förbundsordförande i LSR, kan man räkna med att kompetensen ökar:

- Akupunktur räknas i dag in i den gängse sjukgymnastiska behandlingen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev