Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Artros blev folksjukdom sent i historien

Publicerad: 15 augusti 2017, 06:45

Thinkstock

Ledsjukdomen artros är i dag en folksjukdom. Men detta verkar vara ett sentida fenomen.


En ny studie i USA antyder att förekomsten av artros i knäna har mer än fördubblats i befolkningen sedan början av 1900-talet. Orsaken till detta är okänd. Det har antagits att en ökande frekvens av artros beror på att människorna i västvärlden blivit allt äldre och allt fetare — men så är inte fallet enligt forskarna bakom studien.

Deras resultat, som publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, pekar på att artros i knäna ökat påtagligt i befolkningen, även när hänsyn tas till övervikt och ålder.

Artros innebär att det uppstått en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av brosk i lederna. Symtomen är mer eller mindre svårartad smärta och värk. Knäartros är den absolut vanligaste varianten. I Sverige drabbar knäartros nästan 14 procent av alla personer över 45 års ålder.

I studien har forskarna granskat 1 581 skelett från människor som levde under industrialismens barndom under 1800-talet fram till början av 1900-talet.

Dessa har jämförts med 819 skelett från våra dagar. Alla personerna var över 50 år när de dog, och deras BMI, kroppsmasseindex — ett mått på övervikt — var känt i samtliga fall.

Enligt resultaten led endast 6 procent av människorna från industrialismens barndom av knäartros, medan hela 16 procent av skeletten från våra dagar visade spår av sjukdomen.

Forskarna jämförde också med 176 skelett från förindustriell tid. Analysen visar att knäartros förekom långt tillbaka i historien, men i ganska låg frekvens, hos cirka 8 procent bland de äldre — en siffra som ligger mycket nära den från 1800-talet.

Frågan är vad som hänt sedan 1900-talets början. Om inte orsaken till ökningen är att befolkningen åldrat och blivit fetare, vad beror trenden på?

Forskarna har inga säkra svar, men de misstänker att fysisk inaktivitet kan vara boven i dramat. Folk rör sig mindre än förr. Resultatet blir att de utvecklar tunnare brosk.

Artros

Artros är den vanligaste av de reumatiska sjukdomarna. Den beror på att det uppstått obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av brosk i lederna.

Oftast drabbas lederna i knän, höfter, fingrar, rygg och stortå. I Sverige har var fjärde person över 45 år artros, och förekomsten förväntas öka.

Den vanligaste typen är knäartros som drabbar cirka 13,8 procent av alla över 45. Därefter följer höftledsartros (5,8 procent), artros i fingrarna (3,1), medan totalt 12,4 procent har artros i andra leder.

Källa: Läkartidningen, Vetenskap & hälsa

TT/DAGENS MEDICIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev