Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Blygsam effekt av tidig sjukgymnastik

Publicerad: 13 oktober 2015, 15:01

Foto: Thinkstock

Att få fysioterapi mot ryggont under de första fyra veckorna gjorde ingen större skillnad för smärta och funktionshinder, enligt en studie som publicerats i tidskriften Jama.


(Texten har förtydligats 2015-11-02)

Ländryggssmärta är mycket vanligt, men går ofta över av sig själv inom några veckor. Enligt bland annat svenska riktlinjer rekommenderas sjukgymnastik först efter några veckor om smärtan kvarstår. Däremot har sjukgymnastik i en tidigare fas en oklar roll. En amerikansk randomiserad klinisk studie har nu undersökt om tidig sjukgymnastik vid ländryggssmärta kan minska risken för framtida funktionshinder.

I studien ingick totalt 220 patienter som besökte primärvården för ländryggssmärta som varat mindre än 16 dagar innan vårdkontakten. Alla patienter fick informationsmaterial om ryggsmärta. Därefter slumpades patienterna antingen till fysioterapi vid fyra tillfällen eller ingen behandling under fyra veckor. Den grupp som inte fick fysiopterapi uppmanades att uppsöka vård vid behov.

Det fanns en liten skillnad mellan grupperna efter fyra veckor och tre månader, där patienterna som fått sjukgymnastik hade bättre rörlighet. Effekten var dock för liten för att anses vara kliniskt betydelsefull, enligt forskarna. Efter ett år var skillnaderna mellan grupperna ännu mindre, dessutom var de inte statistiskt signifikanta. Tidig sjukgymnastik minskade inte heller smärtan hos patienterna efter fyra veckor, tre månader eller ett år jämfört med kontrollgruppen. Det fanns inte heller någon skillnad i vårdkonsumtion mellan grupperna.

Eftersom en stor del av patienterna blev bättre snabbt anser forskarna att tidig sjukgymnastik kan vara fördelaktigt hos vissa subgrupper, men att framtida forskning behöver utreda det.

Läs mer i abstract:

Julie Fritz med flera. Early Physical Therapy vs Usual Care in Patients With Recent-Onset Low Back Pain. A Randomized Trial. Jama, publicerad online 13 oktober 2015. Doi: 10.1001/jama.2015.11648

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev