Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Rörelseorganen

Bredaste läkarmötet håller ställningarna

Publicerad: 8 november 2002, 10:18

- Det är fantastiskt att så många som 10000 av landets 27000 läkare kan samlas på samma ställe under tre dagar. Jag tror inte att det finns någon motsvarighet till detta i något annat land.


Det säger generalsekreterare Gunilla Bolinder som ser fram emot årets Riksstämma för läkare. Även i år räknar arrangörerna med att cirka en tredjedel av landets hela läkarkår kommer till stämman, den här gången i Göteborg.  Gunilla Bolinder. Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Gunilla Bolinder. Foto: Anders Kallersand.  - Ett liknande forum för läkare tror jag inte finns i något annat land, inte med sådan bredd och helhetssyn, säger Gunilla Bolinder som för andra året är riksstämmans generalsekreterare.  De hetaste vetenskapliga nyheterna hittar man kanske på något specialistmöte i Atlanta, New York eller Los Angeles.  Men svenska läkare som vill träffa och lära av kollegor från andra specialiteter väljer att också åka till den svenska sammankomsten.  Ill. Elin Carlsson." BORDER="0"Ill. Elin Carlsson.  ...................................................  - Det är mycket detta som Riksstämman handlar om, det vill säga att mötas över gränserna och lära sig av varandras sätt att se på samma individers sjukdomsyttringar, framhåller Gunilla Bolinder.  Fortbildning viktigaste lockbetet  Ingen blir därför förvånad över att ögonläkaren lyssnar på gynekologernas diskussion om tidig hemgång från BB. Ingen lyfter heller på ögonbrynen åt att ortopeden slinker in på ett symposium om akuta kärlkirurgiska problem.  Just fortbildning är ett av de viktigaste skälen till att besöka Riksstämman. Ett annat skäl är dess funktion som diskussionsforum för kliniska frågor. Det uppger så många som mellan 70 och 80 procent av de 1000 slumpvis tillfrågade läkarna som årligen besvarat enkäter från Svenska läkaresällskapet.  Men trots dessa goda vitsord visar en titt i backspegeln en nedåtgående tendens i det totala antalet besökare på Riksstämman. Från att år 1990 och 1991 ha lockat 28583 respektive 29245 personer var motsvarande siffror tio år senare bara 17502 för år 2000 och 22058 året därpå.  - Det är inte så konstigt om det totala antalet besökare minskar eftersom den globala verkligheten ser annorlunda ut i dag än för till exempel tio år sedan. Subspecialiseringen ökar ständigt och en del väljer att resa till internationella konferenser inom sitt eget område, framhåller Gunilla Bolinder.

Stämmodelens dragningskraft består  Hon oroar sig inte över evenemangets framtida dragningskraft och nämner bland annat att antalet deltagare till det vetenskapliga programmet har legat ganska konstant på cirka 10000 personer per år sedan 1990.  - Betänk här också att detta är det enda stora heltäckande vetenskapliga mötet på svenska. Jag tror att även de som betraktar sig som mycket duktiga på engelska håller med om att de mest konstruktiva debatterna ändå förs på det egna hemspråket.  Det är framför allt de bägge åren 1998 och 2000, när Riksstämman har ägt rum i Göteborg, som besökssiffrorna har dalat.  Denna negativa trend är på väg att vända, tror Gunilla Bolinder, och hänvisar till Svenska läkaresällskapets enkäter vilka pekar på att många som förut var tveksamma till att stämman skulle pendla mellan Göteborg och Stockholm nu har blivit mer positiva till växlingen.  Nollåttornas motstånd minskar  I början var det framför allt läkare i Norrland och i Stockholmsområdet som var negativa.  Så uppgav till exempel 62 procent av Stockholmsläkarna att de var motståndare till pendlingen när de tillfrågades 1997. Tre år senare hade detta motstånd minskat till 37 procent.  - Många ser kommunikationerna som den stora fördelen med att placeringen är i Stockholm. Detta medan det centrala läget och själva mässlokalerna tycks tala till Göteborgs fördel, kommenterar Gunilla Bolinder.  Utöver det vetenskapliga programmet, fördelarna med det svenska språket och den alltmer positiva attityden till Göteborg finns ytterligare skäl till Gunilla Bolinders övertygelse att läkarna kommer till Riksstämman även i fortsättningen.  Korsbefruktning och social gnuggning  En sådan orsak är dess betydelse som social mötesplats. Närmare 70 procent av de tillfrågade i Svenska läkaresällskapets enkäter har angett träffarna med kollegor som ett viktigt skäl till att de ordnar en lucka i sin kalender en eller flera av dessa dagar i november.  - Här har vårt utbud av programpunkter med etiska och andra humanistiska frågeställningar en viktig funktion. Inte minst eftersom de spänner gränslöst över alla specialistområden. Sådana diskussioner har stor betydelse för sammanhållningen och värdegemenskapen inom kåren.  Gunilla Bolinder påpekar också att det bland läkare tycks finnas ett allmänt stort intresse för konst, teater, musik och litteratur.  - För att försäkra oss om att vi möter dessa behov satsar vi nu därför ännu mer på programpunkter med både medicinskt och kulturellt tema.  Hyllad föreställning i repris  En nyhet för i år är därför att några av de föreställningar ur Läkaresällskapets serie om Konst och läkekonst som har spelats upp på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm nu även kommer att ges i repris under Riksstämman. Tjajkovskij, Chopin, döden på operascenen samt humor och medicin är några olika inslag i denna serie.  - Genom dessa aspekter på de sköra humanistiska frågorna kommer vi närmare varandra inte bara som läkare utan även som människor, säger Gunilla Bolinder.

Annika Benno Hjerpe

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev