Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Byte till biosimilar var säkert

Publicerad: 19 oktober 2016, 08:54

Tore Kvien presenterade resultaten på den stora gastroenterologikongressen UEGW i Wien under gårdagen.

Foto: Lasse Moe

Patienter som stod på TNF-hämmaren Remicade kunde byta till en så kallad biosimilar utan att effekt, biverkningar eller antikroppsbildning påverkades. Det visar en emotsedd studie från Norge.


Ämnen i artikeln:

ReumatismCrohns sjukdomUlcerös colitPsoriasisLäkemedel

Länk till innehåll

– De här resultaten kommer sannolikt öka acceptansen i sjukvården för att använda biosimilarer och även att rucka på en tveksamhet som funnits till att byta från originalpreparat till biosimilar, säger Mikael Svensson, handläggare för läkemedel på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Biosimilarer kallas läkemedel som är funktionella kopior till biologiska läkemedel. Biosimilarerna har på senare tid fått allt större uppmärksamhet då patenten har gått ut på storsäljande läkemedel i klassen TNF-hämmare, vilket därmed inneburit att landstingen kan tjäna mycket pengar på att använda biosimilarer i stället.

Ett tvisteämne har dock gällt huruvida patienter som redan står på ett originalpreparat kan sättas över, ”switchas”, till motsvarande biosimilar. Här har landstingen gått olika vägar.

Men nya resultat från studien Norswitch visar nu att ett sådant byte kan ske utan att några medicinska problem uppstår, åtminstone för patienter som står på TNF-hämmaren infliximab.

I studien ingick 481 patienter med olika inflammatoriska sjukdomar och som behandlats med originalpreparatet Remicade under minst sex månader. De lottades till att fortsätta med behandlingen eller att byta till biosimilaren Remsima.

Studien var dubbelblind, så varken patienter eller behandlade läkare visste om patienten fick switcha eller fortsätta med originalläkemedlet.

Efter ett års behandling fanns det små skillnader mellan de två grupperna i andelen patienter som försämrats i sjukdomen, men dessa skillnader var inte statistiskt säkerställda enligt fördefinierade kriterier.

Motsvarande resultat gällde alltså förekomst av biverkningar och hur många patienter som utvecklat antikroppar mot läkemedlen. Det senare innebär att läkemedlen kan tappa effekt och just antikroppsbildning har tidigare förts fram som den kanske största osäkerhetsfaktorn bland de experter som varit tveksamma till switchar.

I studien ingick patienter med ulcerös kolit, Crohns sjukdom, reumatoid artrit, psoriasisartrtit, psoriasis och spondylartrit.

– Resultaten från studien är robusta, men det ingår sex olika diagnoser. Vi kan inte dra några slutsatser om skillnaderna i de olika grupperna, säger studieledaren Tore Kvien till norska Dagens Medicin.

Han betonar också att resultaten gäller för infliximab och inte kan extrapoleras till byte mellan andra originalläkemedel och motsvarande biosimilarer.

Studien presenterades i går tisdag på den stora gastroenterologikongressen UEGW i Wien.

Se filmad intervju med Tore Kvien nedan.

Läs abstract här (klicka på ”show details”).

Relaterat material

TLV vill se satsning på biosimilarer

Reumatologer  öppnar för switchar

Stora pengar att spara när patent går ut

Biosimilarbyte passar inte alla

Inte självklart att börja byta ut läkemedel direkt

Herceptin kan få konkurrens från billigare kopia

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev