Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Få ortopedkliniker har bokat lediga vårdplatser trots tusentals patienter i kö

Publicerad: 10 november 2005, 12:22

Trots extraöppna mottagningar och en rad andra åtgärder kommer det stora flertalet av landets ortopedkliniker inte att klara vårdgarantin på egen hand.


Enligt Olle Nilsson, ordförande i Svensk ortopedisk förening, väntar uppemot 100 000 personer i mottagningsköerna. Men trots det har sjukhus med långa köer inte bokat vårdplatser på kliniker med kapacitet att ta emot patienter.

För en dryg vecka sedan, den 1 november, började den nationella vårdgarantin att gälla. En garanti som bland annat innebär att en patient ska ha rätt att träffa specialistläkare inom 90 dagar och få en beslutad behandling inom samma tidsrymd.

Uppfyller inte ett landsting eller region tidsgränserna ska patienten erbjudas vård i ett annat landsting.  För ortopedin - som till naturen är en remissintensiv specialitet med många återbesök - ser bilden mörk ut, om än splittrad.

Det visar en rundringning Dagens Medicin har gjort till en rad personer med insyn i den ortopediska verksamheten i olika landsting. Mycket få om ens något landsting klarar sina ortopedi-patienter på egen hand. Detta trots att många sjukhus inför vårdgarantin har ökat antalet operationer, haft extraöppen mottagning och börjat rensa i kölistor.

Olle Nilsson, professor i ortopedi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i Svensk ortopedisk förening, påtalar att det finns uppemot 100 000 patienter som väntar i mottagningsköerna till landets ortopedkliniker.

- Även om kön sannolikt innehåller en del luft, är det helt omöjligt att alla dessa skulle få komma till mottagning inom tre månader. Det finns det helt enkelt inte kapacitet till i systemet, säger Olle Nilsson.

- Vårdgarantin kan säkert hjälpa kortsiktigt då den utlöser olika tillfälliga aktiviteter. Men löser man inte långsiktigt diskrepansen mellan behov och efterfrågan är köerna snart tillbaka. Så blev det efter förra vårdgarantin 1992.  Landstinget i Värmland klarar inte garantin fullt ut. Bilden är "spretig och ser inte helt förfärlig ut", berättar Ulf Thörnqvist, verksamhetschef för ortopedin vid Centralsjukhuset i Karlstad och Sjukhuset i Arvika.

- För en del sektioner ser det bra ut. Men vi har ungefär ett halvårs kö till operation för höft- och knäprotes. Vi har dock arbetat ner operationsköerna så sakteliga genom en ökad grundproduktion. Vi har också öppnat en kvällsmottagning för att korta några köer till mottagningen, säger han.

Norrbottens läns landsting är det minst ortopedtäta landstinget i landet. Enligt Anders Sundelin, verksamhetschef för ortopedin i länet, finns det en "ryggsäck" där nästan en årsproduktion av patienter väntar.

Till skillnad från andra landsting har Norrbotten inte öppnat några extra mottagningar inför den 1 november.

- Historiskt sett är det totalt meningslöst, eftersom det inte löser grundproblemet. Efter några månader är man tillbaks i samma kösituation igen, säger Anders Sundelin, som till vardags jobbar på Sunderby sjukhus mellan Boden och Luleå.

Ortopedin i Norrbotten har dock fått ökade resurser från landstinget och ska implementera en långsiktig strategi med start efter årsskiftet.

- Till exempel höjer vi produktionen av höft- och knäprotesoperationer från 700 i fjol till   1 100 nästa år. Men vi har varit kroniskt underfinansierade i många år, och det kommer att ta tid att vända den här oljetankern, säger Anders Sundelin.

Hur många som kommer att uttnyttja vårdgarantin och begära flytt till annat landsting är en fråga som Anders Sundelin och hans kollegor runt om i landet funderar mycket på.

I Norrbotten är det hittills en liten andel som begär vård någon annanstans enligt det befintliga fria vårdvalet.

- Det rör sig främst om höft- och knäprotesoperationer. Nu inför vårdgarantin har jag en muntlig överenskommelse med en vårdenhet i landet som kan ta emot 100 mottagningsbesök för undersökning av höfter och knän samt 50 patienter för operation, säger Anders Sundelin.

Samtidigt varnar han för att det nationellt sett kan uppstå kapacitetsproblem om alla landsting skulle skriva avtal med privata vårdgivare.

- Kapaciteten kommer inte att räcka till. Det kan nog rätta till sig inom något halvår. Men initialt sett blir det flaskhalsar. Det är jag övertygad om, säger han.

Hur mycket flödena mellan landstingen kommer att öka när vårdgarantin gäller är dock omöjligt att säkert veta på förhand.

Bollen ligger hos patienterna. Men det förefaller som om sjukhus med långa köer ligger lågt med att boka upp vårdplatser på kliniker med kapacitet att ta emot patienter.   På den ortopediska kliniken vid sjukhuset i Hässleholm-Kristianstad i Skåne - den klinik som enligt den senaste statistiken utförde flest höftprotesoperationer på utomlänspatienter - hade man inför den 1 november bara fått två preliminära förfrågningar från sjukhus gällande protesoperationer.

- Vi har också fått en förfrågan om att ta emot patienter till mottagningen, men det har vi inte kapacitet till. Sammantaget är det egentligen hitintills ett ganska litet intresse, även om vi inte hade förväntat oss någonting. Vi har undrat hur det här kommer att avlöpa. Kanske kommer det stora intresset först efter att vårdgarantin börjat gälla, säger verksamhetschefen Peter Ljung.

Privatdrivna Sabbatsberg närsjukhuset i Stockholm har inte heller märkt av något ökat intresse.

- Vi har kapacitet att ta emot patienter för dagkirurgiska åtgärder, där det finns köer i andra landsting. Men vi har inte fått några extra förfrågningar. Det har varit väldigt tyst. Man undrar om det är lugnet för stormen, säger Katarina Heidvall, verksamhetschef vid sjukhuset.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev