Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Rörelseorganen

Forskare varnar för snabb utskrivning efter höftfraktur

Publicerad: 2 Mars 2015, 16:18

Foto: Thinkstock

När en åldrande befolkning möter krav på kortare vårdtider kan konsekvenserna bli allvarliga. I alla fall för de som råkar ut för en höftfraktur.


I en ny svensk studie har forskare undersökt sambandet mellan dödsfall efter höftfrakturer och längd på sjukhusvistelse. I studien följde man upp totalt 116 111 patienter över 50 år med höftfrakturer mellan 2006 och 2012. Höftfrakturer är vanligt bland äldre och orsakar sjuklighet och dödsfall hos både män och kvinnor.

Ju kortare tid patienterna var inlagda på sjukhus efter höftledsfraktur, desto större var risken att patienten dog inom en månad. Patienter som stannade upp till fem dagar på sjukhus hade en fördubblad risk att dö jämfört med de som var inlagda 15 dagar eller mer (odds ratio 1,97). Vid 10 dagars sjukhusvistelse fanns en tröskeleffekt. 2006 gav varje dags förkortning av sjukhusvistelse under 10 dagar en ökad risk på 8 procent (odds ratio 1,076) att dö inom 30 dagar. 2012 var motsvarande siffra 16 procent. För sjukhusvistelse längre än 11 dagar såg man inte någon motsvarande ökad risk.

– Det mest oväntade var att effekterna var så stora och ökade över tid trots att uppföljningstiden var så kort, säger professor Peter Norström vid Umeå universitet, som lett studien.

Resultaten bör tolkas med försiktighet eftersom observationsstudier inte kan bevisa orsakssamband, men hänsyn togs i studien till flera omgivningsfaktorer till exempel allmän hälsa, medicinering, socioekonomisk status och typ av fraktur och operation.

– Jag hoppas att man ser över hela uppbyggnaden av sjukvården. I dag går mycket ut på att få ut patienterna så snabbt som möjligt, i stället för att sätta patientens faktiska behov i fokus säger Peter Nordström.

Sverige och Europa har en åldrande befolkning. Under studieperioden ökade andelen av befolkningen som var över 50 år med 12 procent, samtidigt som antalet sjukhusplatser minskade med 8 procent. Sjukhusvistelse efter höftfraktioner minskade från 14,2 dagar 2006 till 11,6 dagar 2012.

Hela studien kan du läsa här:

Peter Nordström med flera. Length of hospital stay after hip fracture and short term risk of death after discharge: a total cohort study in Sweden. British Medical Journal, 2015; 350: 696. DOI: 10.1136/bmj.h696.

KARIN SVENS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev