fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Kritik mot att ST-ortopeder ska jobba på vårdcentral

Publicerad: 19 december 2017, 11:00

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet, har skrivit under brevet.

Svenska Läkaresällskapet vill att Västra Götalandsregionen tänker om kring planen att placera blivande ortopeder två månader på vårdcentral.

Ämnen i artikeln:

Västra GötalandsregionenSocialstyrelsenSvenska läkaresällskapetOrtopedi

JK


”Uppenbarligen är det primära syftet med Västra Götalandsregionens förändring av ST-utbildningen att tillgodose behovet av läkararbetskraft för den i sig välkomna utbyggnaden av primärvården. Av flera skäl som rör kvaliteten i utbildningen är detta fel väg att gå.”

Så skriver Svenska Läkaresällskapet i ett brev som utöver Västra Götalandsregionen även är adresserat till Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Bakgrunden är regionens planer att från och med nästa år göra om ST-utbildningen i ortopedi och eventuellt även i andra specialiteter. Något som Svensk förening för ortopedi uppmärksammat Svenska Läkaresällskapet om.

Ett av de skäl som Svenska Läkaresällskapet anser talar emot att placera blivande ortopeder några månader på vårdcentral är att de nödvändiga kirurgiska färdigheter som en ortoped måste uppnå inte kan fås inom allmänmedicin. En vårdcentralsplacering skulle därför medföra risken att ST-utbildningen skulle förlängas. Andra skäl är, enligt föreningen, att det inom primärvården i övervägande del saknas kompetens att handleda blivande ortopeder.

”För det tredje ska ST bygga på progression och fördjupa den kompetens som läkaren har vid legitimation. ST-läkaren har både under grundutbildningen och AT redan haft en exposition för primärvårdspatienter.”

Svenska Läkaresällskapet skriver även att föreningen vill initiera en gemensam diskussion mellan sjukvårdhuvudmännen, SKL, professionen och Socialstyreslen kring utbildning och arbetsformer, inom såväl allmänmedicin som andra specialiteter.

Dagens Medicin söker Västra Götalandsregionen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev