Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Kvinnor får TNF-medel senare än män

Publicerad: 14 juni 2007, 08:49

Kvinnliga reumatiker känner sig i genomsnitt sjukare än manliga när de erbjuds behandling med TNF-alfahämmare, enligt en studie av svenska patienter.


Studien som är gjord av forskare vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset i Solna, presenteras i dag, den 14 juni, på reumatologkongressen EULAR i Barcelona, Spanien.

Kvinnor med reumatoid artrit, RA, blir på lång sikt ofta sämre i sin sjukdom än män. Det är inte klarlagt om detta beror på sjukdomen i sig eller på om kvinnor och män får olika behandling i sjukvården. Forskarna har därför undersökt om förskrivningen av TNF-alfahämmare till manliga respektive kvinnliga patienter skiljer sig åt.

I studien ingick 644 patienter, varav 521 kvinnor, från Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Deras sjukdomsaktivitet, mätt med skalan DAS28, var signifikant högre för kvinnor än för män när behandlingen startades. Det var dock ingen skillnad mellan könen när det gällde svullna leder och nivåerna av inflammationsmarkören CRP. Däremot fanns en trend till att kvinnorna oftare hade ömma leder.

Det fanns signifikanta skillnader mellan könen så till vida att kvinnor skattade sin allmänna hälsa lägre än männen, och när det gällde sänka och poäng på ett index som visar graden av handikapp.

När läkare utvärderade patienternas allmänna hälsa på en skala fick kvinnorna och männen däremot mycket liknande resultat.

Enligt forskarna förklaras skillnaden till 41 procent av sänkan, som påverkas av östrogen. Övriga skillnader var av mer subjektiv natur, som smärta. I läkarnas bedömning vägde mer objektiva parametrar som CRP och svullna leder tyngre.

Forskarnas slutsats är att deras data inte visar någon direkt köns-bias, men att subjektiva aspekter av sjukdomsaktivitet i viss mån underskattas så att kvinnor med RA får TNF-alfahämmare vid en högre självupplevd sjukdomsaktivitet än män.     Presenterad på EULAR den 14 juni 2007

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev