Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag14.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Rörelseorganen

Ny jak-hämmare lovordas

Publicerad: 14 juni 2018, 10:43

Johan Wallman, specialistläkare vid reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Foto: Maria Gustavsson

En ny jak-hämmare uppvisar lovande resultat på kort sikt för svårbehandlade patienter med reumatoid artrit.


Ämnen i artikeln:

Reumatoid artrtitReumatismEULAR

Det handlar om upadacitinib som ännu är en läkemedelskandidat. Fast ett godkännande ligger sannolikt inte alltför långt bort, menar Johan Wallman som är specialistläkare vid reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Upadacitinib ser ut att ha en bra effekt på den här utvalda patientgruppen. Jag tror att vi snart har ännu en jak-hämmare i vår behandlingsarsenal vid reumatoid artrit, säger han.

Johan Wallman får medhåll av kollegan Carl Turesson, överläkare och professor i reumatologi vid Lunds universitet.

– Resultaten vi har sett så här långt talar för att upadacitinib kommer att bli godkänd, säger han.

Under kongressen presenterades resultat om jak-hämmaren från två randomiserade studier. I den ena ville forskarna, som bland annat kommer från Österrike, ta reda på hur säkert och effektivt det var att byta till upadacitinib från standardterapi med metotrexat.

Här ingick fler än 600 patienter med aktiv reumatoid artrit, och ingen av dem hade svarat tillräckligt bra på standardterapin. De lottades till en av tre behandlingar: monoterapi med hög eller låg dos av upadacitinib eller så fick de metotrexat.

Det primära utfallsmåttet var en kombination av ACR20, en förbättring med minst 20 procent i flera kliniska utfallsmått, och ett DAS28 ≤ 3,2 poäng, vilket tyder på låg sjukdomsaktivitet.

Efter 14 veckor hade ACR20 nåtts av 71 procent av patienterna på hög dos av upadacitinib, jämfört med 68 procent av dem som medicinerats med den lägre dosen. Motsvarande siffra hamnade på 41 procent för deltagare som fått metotrexat.

Även andelen deltagare som nådde en låg sjukdomsaktivitet, mätt med DAS28, var relativt lika mellan de två grupperna som behandlats med jak-hämmaren.

– Dos-responssambandet var inte så tydligt i studien. Därmed skiljer sig upadacitinib något från de andra jak-hämmarna, tofacitinib och baricitinib. Om kommande studier med upadacitinib visar på samma trend så kommer sannolikt den lägre dosen att användas, säger Carl Turesson.

Inom högdosgruppen med jak-hämmaren drabbades fler patienter av bältros, herpes zoster. Ett fall av svår infektion sågs inom gruppen som fick den låga dosen av upadacitinib.

– I mina ögon är detta förväntade resultat. Infektioner med herpes zoster verkar vara en klassproblematik med jak-hämmarna, säger Johan Wallman.

Även i den andra randomiserade studien utvärderades upadacitinib på patienter som inte fått god effekt med konventionella läkemedel. Fler än 600 patienter med medelsvår och svår sjukdomsbild lottades till en av tre terapier: monoterapi med två skilda doser av jak-hämmaren eller så fick de placebo.

Efter 12 veckor hade fler deltagare på jak-hämmaren nått ACR20, jämfört med placebogruppen. Symtomlindringen började redan ses efter en veckas behandling, enligt professor Gerd Burmester som presenterade resultaten under kongressen. Han är verksam vid Charité Universitätsmedizin i Berlin, Tyskland.

Andelen biverkningar var fler bland patienter som behandlats med upadacitinib. Det handlade bland annat om infektioner och bältros. Två fall av maligniteter upptäcktes även efter behandling med jak-hämmaren. Fallen av svåra infektioner var dock få.

Även om resultaten är lovande ska man komma ihåg att läkemedelskandidaten utvärderats på selekterade patienter, påpekar Carl Turesson.

– Studierna har gjorts på särskilt utvalda patienter för att kunna se en effekt. Det ska man inte glömma bort, säger han.

Studierna är sponsrade av Abbvie. Under onsdagen gick läkemedelsföretaget ut med ytterligare positiva resultat för upadacitinib från ännu en randomiserad fas 3-studie.

Läs mer i abstract:

Josef Smolen med flera. Upadacitinib as monotherapy: a phase 3 randomized controlled double-blind study in patients with active rheumatoid arthritis and inadequate responset o methotrexate.

Gerd Burmester med flera. A phase 3 randomized, placebo-controlled, double-blind study of upadacitinib (ABT-494) a selective Jak-1 inhibitor, in patients with active rheumatoid arthritis with inadequate responset o conventional synthetic DMARDS.

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev