Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Ny tablettbehandling effektiv vid RA

Publicerad: 17 november 2015, 09:36

En ny läkemedelskandidat var bättre än TNF-hämmaren Humira mot reumatoid artrit enligt preliminära resultat som presenterades vid ACR-kongressen i USA.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

– Humira, eller adalimumab är ett läkemedel som använts i mer än tio år och som betraktas som ett av de mest effektiva mot ledgångsreumatism. Det är imponerande att baricitinib i vissa utfallsmått var bättre än adalimumab, säger Ronald van Vollenhoven, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid reumatologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Han har inte deltagit i den aktuella studien, men har varit med i en annan studie på baricitinib. I den här studien jämfördes baricitinib med placebo och adalimumab i kombination med läkemedlet metotrexat.

Efter tolv veckor hade baricitinib i kombination med metotrexat bland annat minskat smärta, stelhet och trötthet mer än både placebo och adalimumab i kombination med metotrexat. När man med röntgen utvärderade skador så var baricitinib likvärdig adalimumab.

Baricitinib tillhör läkemedelsklassen JAK-hämmare som ges som tabletter. En överaktivering av JAK-signalering tros ha betydelse vid reumatoid artrit och läkemedlen hämmar proteinet januskinas, JAK. För några år sedan godkändes ett annat läkemedel i klassen, tofacitinib, i USA, men fick avslag av EMA. Anledningen var framför allt säkerheten med läkemedlet.

– Baricitinib har inte stött på de tyngre säkerhetsaspekter som man då befarat för tofacitinib. Men, som med alla läkemedel, finns det en risk för biverkningar. Bland annat har man sett en ökad risk för infektioner, men de absoluta antalen var inte stora. Dessutom såg man låga värden för vita och röda blodkroppar och förhöjt kolesterol, säger Ronald van Vollenhoven.

Inte heller såg man samma tydligt ökade risk för herpes zoster, eller bältros, med baricitinib som man i tidigare studier sett med tofacitinib, men det saknas en direkt jämförelse mellan dessa två läkemedel. Andelen allvarliga negativa händelser var högre för behandling med baricitinib än adalimumab.

Även om det redan finns ett antal bra läkemedel vid reumatoid artrit tycker Ronald van Vollenhoven att det finns ett behov av nya behandlingar.

– Det finns tyvärr patienter som inte blir riktigt bra av de läkemedel som finns. Det som är spännande med baricitinib och tofacitinib är att de angriper sjukdomen på ett helt annat sätt än de läkemedel som finns i dag. Det gör att det finns hopp för de patienter som inte har nytta av tidigare behandlingar. Det kan också ge fler patienter en bättre sjukdomskontroll, säger han.

Studien presenterades på ACR-kongressen i USA och är alltså inte publicerad än. De resultat som rapporterades är från en pågående 52 veckor lång randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind fas 3-studie som jämfört baricitinib, adalimumab och placebo hos 1 305 patienter med reumatoid artrit som inte fått tillräcklig effekt av metotrexat. Studien är finansierad av läkemedelsföretagen Lilly och Incyte.

På American College of Rheumatologys årliga möte presenterades flera studier på baricitinib.

Läs mer i abstract:

Peter Taylor med flera. Baricitinib Versus Placebo or Adalimumab in Patients with Active Rheumatoid Arthritis (RA) and an Inadequate Response to Background Methotrexate Therapy: Results of a Phase 3 Study. ACR, november 2015.

AMINA MANZOOR

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev