Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Omoperation vanligare med modern höftprotes

Publicerad: 4 februari 2009, 10:36

Halvproteser vid höftoperationer blir allt vanligare i Sverige. Registerdata pekar nu på att billigare så kallade unipolära halvproteser ger bättre resultat än de dyrare bipolära proteserna.


Ingen annan patientgrupp upptar så många akutvårdplatser i Sverige som patienter med höftfrakturer. Ungefär   18 000 personer drabbas årligen. På senare år har så kallade halvproteser blivit allt vanligare vid akuta höftoperationer. Tidigare var det vanligare att lårbenshalsen spikades ihop.

I början av 2000-talet användes runt 300 halvproteser årligen i Sverige. I dag är siffran uppe i cirka 4 000.

Tidigare har man inte vetenskapligt kunnat belägga om så kallade bipolära halvproteser med rörliga ledhuvuden är bättre än de äldre unipolära halvproteserna som har fast ledhuvud. De studier som har gjorts har varit små och haft svårt att nå signifikanta resultat.

Många ortopeder har dock antagit att de modernare implantaten medför bättre resultat, med mindre slitage på brosket i höftbenets ledskål. Men i den senaste årsrapporten från Svenska höftprotesregistret finns statistik som pekar i motsatt riktning.

– Vi blev väldigt förvånade när det visade sig att de unipolära proteserna leder till färre omoperationer än de bipolära, berättar Cecilia Rogmark, överläkare vid ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset Mas i Malmö och ansvarig för området halvproteser vid registret.

Omoperation två gånger så ofta


Till höftprotesregistret rapporteras data om höftoperationer från samtliga svenska sjukhus, både offentliga och privata. Registret täcker över 95 procent av höftprotesoperationerna.

Den senaste årsrapporten presenterades i höstas och gäller för år 2007. Där framgår att ungefär 3 procent av alla höftplastikoperationer med halvproteser behövdes göras om under perioden 2005–2007. Vid användande av de vanligaste implantaten, Lubinus och Exeter, var det ungefär två gånger vanligare att någon del av protesen behövde bytas ut eller tas bort i en ny operation när bipolärt ledhuvud användes, jämfört med ett unipolärt ledhuvud. 

Orsakerna bakom skillnaderna är än så länge oklara. De ansvariga för höftplastikregistret menar därför att det är för tidigt att utfärda någon generell rekommendation om att det är bättre att använda unipolära halvproteser i stället för bipolära.

En möjlig anledning som lyfts fram i rapporten är att de extra moment som en operation med bipolärt huvud innebär kan öka risken för operationstekniska problem vilket i sin tur medför ökad risk för att en omoperation är nödvändig.

Ska undersöka sjuklighet

Data från registret pekar på att det inte finns någon åldersskillnad mellan patienter som får unipolär respektive biopolär protes. Men det kan vara så att patienter som får bipolära halvproteser är friskare än patienter som får unipolära proteser, vilket i sin tur skulle göra läkare mer benägna att rekommendera en omoperation om någon del av implantatet behöver bytas ut.

– För att undersöka om olika sjuka patienter selekteras till respektive typ av protes kommer vi att samköra de här resultaten med patientregistret, säger Johan Kärrholm, professor i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av de ansvariga för höftprotesregistret.

Om de tendenser som framgår av registret stämmer även sedan de har justerats för sjuklighet är det ett genombrott, eftersom patientunderlaget är stort och det ännu saknas evidens om vilken sorts protes som är bäst för patienterna.

– I tidigare studier som jämfört halvproteser har några hundra patienter ingått. I höftregistet ingår tusentals patienter, säger Cecilia Rogmark.

Halvproteser används hos dementa

Vid höftoperation med halvprotes byts bara ledhuvudet ut till skillnad från operation med total höftprotes då ledskålen också byts. Den förra operationen tar kortare tid och används bland annat hos dementa och fysiskt inaktiva patienter. En halvprotes kan vara unipolär med fast ledhuvud eller bipolär med rörligt ledhuvud för att minska slitage i ledskålen.

Cementerad protes bättre än ocementerad

Tidigare var det vanligt att man spikade eller skruvade ihop det brutna benet vid höftfrakturer. Men bland annat studier baserade på data från Svenska höftprotes- registret har visat att större andel spikningar misslyckas jämfört med att använda protes. En protes innebär också mindre smärta och bättre funktion för patienten.

Det har även framgått att det är bättre med en cementerad höftprotes än en ocementerad. En cementerad protes gjuts fast i lårbenet med ett speciellt bencement. En ocementerad protes kilas fast i lårbenet. Benvävnaden får sedan växa ihop med protesens yta.

Hur ser du på valet mellan unipolär och bipolär halvprotes vid höftfraktur?

Torsten Johansson, överläkare vid ortpedi­centrum, Universitetssjukhuset i Linköping:
– Så vitt jag vet finns det inga övertygande bevis åt något håll. Det behövs mer data. Här sätter vi in både unipolära och bipolära halvproteser, men vi använder mest de unipolära. Alla halvproteser som vi använder är cementerade och det är det viktigaste. Ocementerade proteser har ingen plats vid behandling av höftfrakturer

Eva Samnegård, överläkare vid ortopedkirurgiska kliniken, Visby lasarett:
– En cementerad eller en bra ocementerad protes med uni- eller bipolärt huvud kan vara utmärkta val till äldre med höftfraktur. Det finns inga studier som entydigt visar att den ena eller den andra varianten är bättre. För närvarande använder vi en cementerad bipolär protes som standard. Det vore förstås bra om det visar sig att de billigare unipolära proteserna är bättre.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev