Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Operation hjälpte vid artrossmärta

Publicerad: 21 oktober 2015, 21:01

Foto: Thinkstock

En ny studie i New England Journal of Medicine ger stöd för total knäledsplastik. Opererade hade mindre ont och bättre rörlighet, men även högre risk för allvarliga biverkningar jämfört med de patienter som fick icke-kirurgisk behandling.


Total knäledsplastik vid svår knäledsartros är vanligt, men det saknas randomiserade studier som jämfört metoden med icke-kirurgiska behandlingar. I en ny studie jämfördes därför de två metoderna.

Efter ett år hade de patienter som opererades mindre ont och bättre rörlighet jämfört med de patienter som bara fick icke-kirurgisk behandling. Däremot var förekomsten av negativa händelser, både normala och allvarliga, högre i gruppen som opererades. De vanligaste var ventrombos och allvarlig stelhet som krävde manipulation under narkos.

Forskarna påpekar att en svaghet med studien är att man inte inkluderade en kontrollgrupp som fick fejkad knäledsplastik. Det innebär att resultaten kring operationens effektivitet kan ha överskattats på grund av placeboeffekten.

I studien ingick 100 patienter med medelsvår till svår artros som var lämpliga för total knäledsplastik. Patienterna slumpades till antingen operation med hel protes följt av tolv veckors icke-kirurgisk behandling eller bara den icke-kirurgiska behandlingen, som bestod av träning, utbildning, kostråd, smärtlindrande läkemedel och skoinlägg.

Läs mer i abstract:

Søren Skou med flera. A Randomized, Controlled Trial of Total Knee Replacement. New England Journal of Medicine, publicerad online 21 oktober 2015. Doi: 10.1056/NEJMoa1505467

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev