Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Rörelseorganen

Osteoporosmedicin ökade risken för flimmer

Publicerad: 29 April 2008, 12:45

Risken att drabbas av förmaksflimmer var 86 procent större bland kvinnor som behandlats med Fosamax mot benskörhet, än bland kvinnor som aldrig använt liknande läkemedel. Det visar en ny amerikansk studie.


Nyligen visade en studie att kvinnor som behandlades med zoledronsyra – ett osteoporosläkemedel som ges som injektion en gång om året – hade högre risk att drabbas av förmaksflimmer, än kvinnor som fick placebo.

Nu har forskare vid bland annat University of Washington i USA studerat kopplingen mellan ett annat osteoporosläkemedel och risken för förmaksflimmer. Det studerade läkemedlet är bisfosfonaten Fosamax (alendronat).

I den populationsbaserade studien ingick 719 kvinnor med förmaksflimmer och 966 matchade kontroller utan förmaksflimmer. Fler av flimmerpatienterna, 6,5 procent, hade någon gång använt alendronat, jämfört med kontrollerna, 4,1 procent.

Enligt studien var risken för förmaksflimmer 86 procent större bland dem som någon gång använt alendronat, jämfört med dem som aldrig hade använt bisfosfonater över huvud taget. Det spelade ingen roll om de använde medlet då studien genomfördes, eller om de gjort det tidigare.

Efter justering för olika faktorer uppskattar forskarna att 3 procent av förekomsten av förmaksflimmer i den studerade populationen kan förklaras av alendronatanvändning. Deras slutsats är att användning av alendronat kan kopplas till en ökad risk för förmaksflimmer i den kliniska verkligheten.

Forskarna bakom studien och författarna till en ledarartikel i tidskriften Archives of Internal Medicine menar dock att fördelarna med att behandla bensköra patienter med bisfosfonater är större än nackdelarna.     Archives of Internal Medicine 2008; 168: 826-831

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev