Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Positiv långtidsdata för tidig behandling vid RA

Publicerad: 14 juni 2018, 09:50

Pomme Poppelaars

Foto: Petra Hedbom

Enligt en av de första långtidsuppföljningarna lever patienter med reumatoid artrit som fått tidig intensiv behandling, lika länge som normalpopulationen.


Ämnen i artikeln:

EULAR

Det var positiva bud som presenterades vid den inledande plenarsessionen på årets reumatologikongress Eular. Med hjälp av holländska registerdata har forskare analyserat hur mortaliteten påverkas i en grupp patienter med reumatiod artrit, RA, under 23 år.

– Det här är den första studien med en så lång uppföljning som tittat på skillnaden i mortalitet, och resultaten är betryggande. Det sker en normalisering av mortaliteten hos RA-patienter jämfört med befolkningen, sa Pomme Poppelaars som presenterade studien för en fullsatt sal.

Även om det handlar om ett begränsat patientunderlag, 154 personer, var det många i publiken som uttryckte en lättnad över siffrorna. Resultaten som presenterades har sitt ursprung ur Cobra, en studie från tidigt 90-tal vars syfte var att jämföra monoterapi med inflammationshämmande sulfasalazin eller kombinationsbehandling med sulfasalazin, cytostatikan metotrexat plus glukokortikoiden prednisolon.

Den nuvarande studien innehåller data från 154 patienter med en medeluppföljning på 23 år, bland de som inte avlidit. I studiepopulationen hade 28 procent avlidit jämfört med 35 procent i en matchad kontrollgrupp. Siffran var ungefär densamma i de båda behandlingsgrupperna.

Det är ett känt faktum att personer med reumatoid artrit har en större risk att dö i förtid än normalpopulationen. Att det gjorts en så lång uppföljning är bra, menar Lotta Ljung, överläkare inom reumatologi på Norrlands universitetssjukhus i Umeå som var på plats.

– Det är väldigt intressanta resultat som är skönt att ta del av. Även om det finns en förväntan på att det ska ske en förändring i mortalitet med tanke på de effektiva behandlingar vi har, så har vi inte sett det i de svenska registerstudier vi har gjort, säger Lotta Ljung.

– Men det är ett generellt fenomen att det går bättre för patienter som deltar i studier jämfört med så att säga vanliga som man tittar på i kvalitetsregister.

Vid en tidigare uppföljning efter elva år såg forskarna en något lägre mortalitet i gruppen som fick kombinationsbehandlingen, en skillnad som efter 23 år hade jämnats ut. I de nya resultaten fanns ingen signifikant skillnad mellan de båda läkemedelsgrupperna.

– Det tyder på att det är faktum att man behandlar tidigt i sjukdomsförloppet och att man gör det intensivt. Både grupperna ingick i en studie och följdes förmodligen noggrant, säger Lotta Ljung.

Både grupperna hade också en ganska likvärdig läkemedelsbehandling efter att Cobrastudien var slut. I båda grupperna var det omkring 23 procent som behandlats med biologiska läkemedel.

I den delen av studien som presenterades på Eular hade forskarna inte analyserat dödsorsaken, vilket Lotta Ljung hoppas på kommer i ett senare skede.

– Det skulle vara intressant att se fördelning av olika dödsorsaker i studien, då vanligen hjärt-kärlsjukdomar är en av de största orsakerna till en ökad mortalitet i patientgruppen, säger Lotta Ljung.

Länk till abstract:

P Poppelaars med flera. Mortality of the cobra early reumatiod arthritis trial cohort after 23 years follow up OP0015

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

EULAR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev