Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Samordnad vårdplanering – ett framgångsrecept

Publicerad: 22 oktober 2015, 08:19

MOBILT. Sjukgymnasten Maria Olsson och arbetsterapeuten Claes Dahlgren arbetar i det mobila teamet i Skåne som besöker utlokaliserade internmedicinska patienter.

Foto: Victoria Maaherra

Genom att integrera arbetsterapeuter och fysioterapeuter i den dagliga verksamheten har sjukvården i Skåne blivit bättre på att ta hand om multisjuka äldre.


Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhusRegion Skåne

Besökare på Fysioterapi 2015 fick höra skånska föreläsare berätta om hur de fångat upp multisjuka äldre genom att integrera arbetsterapeuter och fysioterapeuter i samarbete med sjuksköterskor och rondande läkare. Samordnad vårdplanering, SVPL,  togs upp som den enskilt viktigaste punkten.

– Det blir tryggt för patienten, den sociala och den medicinska processen måste gå hand i hand för patientens bästa, sa Claes Dahlgren, arbetsterapeut, Skånes universitetssjukhus.

På Skånes universitetssjukhus finns två internmedicinska avdelningar med totalt 42 vårdplatser, och de som inte får plats där utlokaliseras till andra avdelningar. De utlokaliserade patienterna besöks av ett mobilt utskrivningsteam bestående av en arbetsterapeut och en fysioterapeut som sitter med i vårdplaneringen.

Genom att ha ett multiprofessionellt team runt patienten, som också går rond med specialistläkare, har sjukvården i Skåne blivit bättre på att se helheten kring patienten. Kvittot har varit kortare vårdtider och färre återinläggningar.

– Det tog sex år att nå hit, nu finns det permanent i verksamheten, sa Claes Dahlgren.

Konceptet har inspirerat Karolinska universitetssjukhuset, som startat ett screeningteam för att identifiera patienter som behöver få hjälp av fysioterapeuter och arbetsterapeuter innan utskrivning.

– Det handlar om multisjuka äldre, men det är svårt att identifiera patientgrupperna, det blir ”de som fastnar på akuten för att ingen vill ha dem”. Och därför är det svårt att utvärdera effekterna, sa Annika Luthman, fysioterapeut, Karolinska universitetssjukhuset.

Screeningteamet har i ett års tid besökt patienter på akutvårdsavdelningarna Mava och Kava i Huddinge, där tanken också har varit att hela teamet runt patienten ska gå rond tillsammans.

– Den absolut största utmaningen har varit att få med läkarna, men vi har inte varit i gång lika länge som man har i Skåne, så vi kanske får ha lite tålamod, sa Ylva Svahn.

Enligt Annika Luthman fanns det en rädsla på akutvårdsavdelningarna för att bli bra på att vårda multisjuka äldre, och en rädsla för att bli bra på rehabilitering. Med hänvisning till att avdelningarna vill behålla sin akutvårdsinriktning.

Båda sjukhusen har problem med personalförsörjningen, främst bland sjuksköterskor. På Karolinska universitetssjukhuset visade en medarbetarenkät att screeningteamet uppskattades av sjuksköterkorna, och att modellen underlättade deras arbete.

Patientfall från Skåne

Ett exempel från Skåne universitetsjukhus visar hur ett multiprofessionellt team kan arbeta kring patienten, med fokus på arbetsterapeuten och fysioterapeuten i samarbete med läkare.

En kvinna född 1941 kommer in på akutmottagningen efter att ha fallit, det visar sig att hon har synkoperat, det vill säga svimmat hastigt utan föraning. Kvinnan äter blodtrycksmediciner för högt blodtryck och i vila finns inget att anmärka vitalparametrarna, blodtrycket är 141/70.

Patienten läggs in på vårdavdelning för att utreda vad som orsakar hennes problem, om det är svaga ben eller blodtrycket. Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna är intresserade av hur blodtrycket ser ut i rörelse, och otrostatiska blodtrycket landar på 91/76.

Läkaren går igenom kvinnans läkemedelslista och tar bort två blodtryckssänkande mediciner, det var inget fel på benen och hon kan sedan gå hem utan hjälpmedel. Poängen med att samordna kompetenserna är att utreda varför kvinnan drabbats av synkope och tillsammans kom teamet fram till en lösning.

Relaterat material

Utbildningsmässa inspirerar fysioterapeuter

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev