lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Träning men inte D-vitamin var bra mot fallskador

Publicerad: 24 mars 2015, 09:01

En ny finländsk studie publicerad i Jama Internal Medicine tyder visserligen på att varken träning eller D-vitamin, var för sig eller i kombination, minskar risken för fall bland äldre kvinnor.

Ämnen i artikeln:

Ortopedi

Däremot visar den randomiserade studien att risken att skada sig vid fall nästan halverades i gruppen kvinnor som tränade styrka och balans, oavsett om de fick D-vitamin eller inte. Dessutom verkade både D-vitamin och träning bromsa minskningen i bentäthet, så kallad BMD, i lårbenshalsen. Gruppen som varken fick träning eller D-vitamin hade den signifikant största minskningen i bentäthet.

D-vitamin är viktig för att bibehålla normal benmetabolism och tidigare studier har visat att låg serumhalt av D-vitamin är kopplat till både minskad bentäthet, risk för frakturer och en ökad risk för fall. De finländska forskarna trodde därför att D-vitamin skulle komplettera effekten av träning, vilket resultaten däremot inte visar. Detta trots att grupperna som fick D-vitamin verkligen fick en högre halt av vitaminet i blodet under studien. Forskarna påpekar dock att alla kvinnor i studien hade normala D-vitaminvärden innan studien och att resultaten möjligtvis hade varit annorlunda hos kvinnor med D-vitaminbrist.

Studien omfattade 409 kvinnor mellan 70 och 80 år som alla hade eget boende. Kvinnorna randomiserades till fyra grupper och följdes under två års tid.

I Sverige publicerade SBU i juni 2014 en sammanfattning av en kunskapsöversikt från det internationella forskningsinstitutet Cochrane. Slutsatsen i den rapporten var att det finns vetenskapligt stöd för att träning kan förebygga både fall och frakturer hos äldre, men däremot inte för D-vitamin intag.

Hela studien kan du läsa här:

Kirsti Uusi-Rasi med flera. Exercise and Vitamin D in Fall Prevention Among Older Women. JAMA Internal Medicine. Publicerad online 23 mars, 2015. DOI:10.1001/jamainternmed.2015.0225.

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev