Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Akarbos plus glibenklamid motverkade höjt blodsocker bäst

Publicerad: 29 augusti 2002, 14:41

När läkemedlen akarbos och glibenklamid gavs i kombination till patienter med typ 2-diabetes, ökade blodsockernivåerna avsevärt mycket mindre efter en måltid än när medlen togs var för sig. Samtidigt minskade risken för hypoglykemi, för lågt blodsocker.


Sammanlagt 84 patienter med typ 2-diabetes ingick i studien som genomfördes på Krankenhaus Sachsenhausen, Frankfurt, Tyskland. Deras blodglukosnivåer vid fasta låg på 120-180 mg/dL och efter måltider på 140-240 mg/dL.  Patienterna slumpades till en av fyra grupper: de fick antingen 100 mg akarbos (Glucobay), 3,5 mg glibenklamid (Daonil och Euglucon), båda läkemedlen i kombination eller placebo. Behandlingen gavs före frukost.  Blodglukosvärdena mättes vid flera tillfällen före och efter frukost. Hos dem som fick placeboterapi ökade blodglukosnivån med 102 mg/dL. Enbart akarbos ledde till en ökning med 58 mg/dL, medan enbart glibenklamid medförde en ökning av blodglukosnivån med 57 mg/dL. Kombinationen av akarbos och glibenklamid ledde till att ökningen stannade vid 24 mg/dL.  Den genomsnittliga nivån av insulin i serum under förmiddagen sjönk signifikant med drygt en tredjedel vid kombinationsbehandlingen jämfört med enbart glibenklamid.  Sex fall av hypoglykemi inträffade bland dem som behandlades med glibenklamid och två fall vid kombinationsbehandling samt inget med enbart akarbos.  Enligt Fass kan akarbos i kombination med andra diabetesläkemedel orsaka hypoglykemi, något som dock motsägs av den aktuella studien.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev