Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Antidepressiv medicin minskade svår spänningshuvudvärk

Publicerad: 1 juni 2004, 08:34

Ett läkemedel mot depression, mirtazapin (Remeron), förbättrade symtomens svårighet och omfattning hos patienter med svårbehandlad kronisk spänningshuvudvärk. Det visas av en dansk studie som presenteras i tidskriften Neurology.


Det tricykliska läkemedlet amitriptylin (verksam substans i både Saroten och Tryptizol) är det enda läkemedel som är effektivt som profylax för patienter med kronisk spänningshuvudvärk. Dock har medlet begränsad effektivitet och dessutom begränsas behandlingen ofta av biverkningar.  Forskare från bland annat Amtssygehuset i Glostrup, Danmark, gjorde en utvärdering av mirtazapin, ett antidepressivt läkemedel som ökar både den noradrenerga och serotonerga effekten i centrala nervsystemet. Generellt är det mer specifikt och tolereras bättre än tricykliska läkemedel.  I studien ingick 24 patienter som inte var deprimerade men som led av kronisk spänningshuvudvärk. Alla patienter hade provat flera andra behandlingar tidigare. Studien var randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind. Patienten gavs antingen placebo eller mirtazapin 15-30 milligram per dag under två perioder på vardera åtta veckor. Mellan behandlingsperioderna genomgick patienterna en två veckor lång utsköljningsperiod utan läkemedel eller placebo och bytte sedan behandling. Slumpen avgjorde om de först fick placebo eller aktiv substans.  Den primära effektvariabel som undersöktes var AUC, det vill säga arean under kurvan i ett diagram över varaktighet och intensitet i huvudvärken. Ju intensivare och varaktigare huvudvärken var desto högre värde på AUC.  När patienterna fick mirtazapin minskade AUC med 34 procent mer än när patienterna fick placebo. Mirtazapin minskade även andra sekundära variabler som hur ofta försökspersonerna hade huvudvärk, varaktigheten och intensiteten hos huvudvärken.  Forskarna konstaterar att mirtazapin är mer effektivt än placebo när det gäller svårbehandlad spänningshuvudvärk. De anser att deras resultat är kliniskt relevanta och kan stimulera utvecklingen av en förebyggande behandling med ökad effekt och färre biverkningar vid spänningshuvudvärk och andra typer av kronisk smärta.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev