Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

”Att inte låta läkare bedöma ledsmärta vore ­olyckligt”

Publicerad: 19 juni 2017, 05:00

Andreas Nyström, ortoped, överläkare, Elisabeth­sjukhuset Uppsala.

Det kan inte vara en kvalitetsindikator att patienten inte träffat läkare innan fysioterapeut, skriver ortopeden Andreas Nyström i en debattreplik.

Ämnen i artikeln:

RehabiliteringSmärta

Det är väldigt fint att Leif Dahlberg, Stefan Jutterdal och Hans Håkansson i Dagens Medicin nr 22/17 ägnar sin uppmärksamhet åt en grupp patienter som ofta får lida länge, såväl innan som efter att korrekt diagnos och behandling satts in. Jag har dock tre huvudinvändningar:

1. Att korrekt diagnos vid artros inte skulle kräva röntgen.

2. Att det skulle vara en kvalitetsindikator att patienten inte träffat läkare innan fysioterapeut.

3. Att det inte innebär något problem att överlåta diagnostiken av ledsmärta helt till fysioterapeuter.

Jag träffar dagligen patienter mellan 40 och 60 år som lider av tidig knäartros och för den gruppen finns ingen effektiv kirurgisk behandling. Däremot har man ofta god effekt på smärta och funktion med fysisk träning.

Förutom dessa träffar jag ett flertal patienter, i nämnda ålder, som sökt primärvård efter överbelastning/vridning av knät med kraftig, medial knäsmärta som följd. Beskedet av fysioterapeut på vårdcentral: ”Ingen röntgen eller läkarbedömning behövs, det är artros!” Trots artrosskola och träning (som längst 1,5 år!) är smärtan mycket handikappande och till sist görs en belastad röntgen som är helt normal. MRT visar meniskskada men inga, eller mycket lindriga broskförändringar. Vid artroskopi finner man hos vissa av dessa patienter helt normala ledytor, och sex till åtta veckor efter meniskresektion är patienten besvärsfri. Då måste vi omdefiniera artrosdiagnosen eller inse att det är riskfyllt att vara tvärsäker!

Det är riskfyllt att vara tvärsäker!

Den förstnämnda gruppen (artros) får av mig information om vad artros är samt hur det, i första hand, ska behandlas icke-kirurgiskt men att vid uttalade besvär, trots konservativ behandling, kan kirurgi krävas. Därefter skrivs en remiss till fysioterapeut. Enligt artikelförfattarna är detta exempel på vård av låg kvalitet eftersom patienten träffade läkare först! Hur författarna resonerar kring differentialdiagnostik (tumör, tendinos, kondromatos med mera) är oklart.

Begreppet ”artrosskola” säljs in som något nytt när det egentligen handlar om traditionell, konservativ artrosbehandling som allmänläkare ordinerat i flera årtionden.

I artikeln kan man också tydligt skönja ett NPM-tänkande där man kategoriskt uttalar sig om vad kvalitet i artrosvård är och steget att koppla till exempel ett lågt antal röntgenundersökningar till ökad ersättning är inte långt. Vid det här laget torde det dock stå klart att denna typ av styrning av vård är en avart som sett sina glans­dagar.

Vi behöver ständigt utbilda allmänläkare och yngre kollegor om de senaste rönen vad gäller utredning, behandling och undersökningsteknik men att helt förbipassera läkarna vid utredning av ledsmärta vore mycket olyckligt och äventyrar patientsäkerheten.

Relaterat material

”Samverkan mellan vårdcentraler och rehab behöver förbättras”

ANDREAS NYSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev