Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Smärta

Bedövning kan ge effektivt skydd åt kärlkrampspatient

Publicerad: 15 april 2002, 14:09

En skonsam och effektiv metod att behandla patienter med kronisk kärlkramp är under utvärdering på Universitetssjukhuset i Linköping. Metoden, som bygger på ryggbedövning, kallas thoracal epidural analgesi, Teda.


- Den första pilotstudien visade på mycket goda resultat. Förutom den smärtlindrande effekten ökar blodflödet i de förträngda kärlen, vilket skyddar hjärtat mot syrebrist, berättar forskningsledare Arina Richter, överläkare vid kardiologkliniken vid sjukhuset.  För att få mer kunskap om de syrebristskyddande effekterna har forskarna nu startat en randomiserad placebostudie, den första i världen, med hjälp av medel från Hjärt-Lungfonden. Studien beräknas vara avslutad 2004, och kommer totalt att omfatta ett 60-tal patienter från sydöstra sjukvårdsregionen.  Används när operation inte hjälper  Forskarna ska även studera effekten av Teda på blodplättarna.  - Vi tror att behandlingen leder till att blodplättarna inte klumpar ihop sig lika lätt. På så sätt minskar risken att drabbas av en ny propp eller förträngning, säger Arina Richter.  Målgruppen för behandling med Teda är patienter som trots läkemedelsbehandling, och kanske en eller flera hjärtoperationer och ballongvidgningar, har kvar svår kärlkramp.  - I dessa situationer kan man använda Teda, liksom i de fall där ett kirurgiskt ingrepp över huvud taget inte är möjligt av olika skäl, till  exempel på grund av en hög komplikationsrisk, säger Arina Richter.  Att använda ryggbedövning för att lindra smärtor är i sig inte något nytt, utan används bland annat på kroniska smärtpatienter och cancerpatienter. Att behandla kärlkramp med ryggbedövning är däremot inte lika känt. Arina Richter berättar att tekniken hittills bara används vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg - där den introducerades av narkosläkare Sture Blomberg redan på 1980-talet - samt vid ett par sjukhus i sydöstra sjukvårdsregionen, däribland Universitetssjukhuset i Linköping.  Gav en signifikant förbättring  Att patienten inte känner några bröstsmärtor när nerverna bedövats är en väntad reaktion. Men varför blodflödet över kranskärlsförträngningen ökar är ännu inte helt klarlagt. Hypotesen är att Teda lyckas blockera de negativa effekter som det sympatiska nervsystemet har på ett skadat hjärta.  De första patienterna i Linköping fick sina katetrar inopererade 1998.  Totalt har man behandlat 87 patienter. Sju av patienterna har i dag haft sina katetrar i mer än tre år.  I den första pilotstudien följde man 37 av patienterna under ett år. Bland annat undersökte man långtidseffekterna när det gällde antal attacker av bröstsmärta, konsumtion av nitroglycerin, livskvalitet och komplikationer. Resultaten visar att självbehandling med Teda är en säker behandling som signifikant förbättrar både kärlkramp och livskvalitet. Alla patienter utom en blev bättre.  - Från att knappast ha orkat gå mer än några meter, kunde nu patienterna vara fysiskt aktiva, säger Arina Richter.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev