Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Chalmers på jakt efter nästa generation Watson och Crick

Publicerad: 16 augusti 2006, 09:03

GÖTEBORG. Chalmers satsar stort på det nya vetenskaps­området kvantitativ system­biologi, som har kallats det tredje steget i den moderna biologins utveckling. Över 60 personer har sökt fem nya tjänster som utlysts.


Det är över 50 år sedan James Watson och Francis Crick upptäckte och beskrev DNA-molekylens dubbelspiral av två nukleotid­kedjor - en bedrift som 1962 belönades med Nobelpriset.

Sedan dess har utvecklingen inom molekylärbiologi och biokemi varit explosionsartad.

- De förklaringsmodeller vi har i dag för att förstå sammansatta sjukdomar som fetma och typ-2 diabetes räcker tyvärr inte, vi behöver vidga perspektiven för att få en mer genomgripande kunskap där både kvantitativa och kvalitativa aspekter finns med, säger Gunnar Bjursell, professor i molekylärmedicin och chef för Chalmers biocenter.

Kvantitativ systembiologi handlar om att knyta samman kunskap inom molekylärmedicin, fysik, kemi, matematik och reglerteknik. Tanken är att utveckla metoder som på ett bättre sätt kan betrakta celler och organismer som system av integrerade delar.

- Proteiner och gener verkar i en miljö av andra gener och proteiner. Om vi tar fetma och typ-2 diabetes så har vi kanske 300 gener som är kopplade till dessa tillstånd och vilken roll de spelar går inte att reda ut på ett enkelt sätt. För att kunna studera de primära, sekundära och tertiära effekterna krävs mycket av den kompetens som finns vid en teknisk högskola i dag, säger Gunnar Bjursell.

Trenden i världen är tydlig, anser han.

- Behovet att ta in andra kompetenser i medicinen är stort.   I dag är det svårt att se vad som är medicin, naturvetenskap och teknik - dessa områden flyter samman och vi behöver ett starkt inflytande av nya idéer för att förstå sammansatta och komplicerade biologiska skeenden.

Chalmers biocenter annonserade i december 2005 i tidskrifter som Science och Nature efter forskare inom kvantitativ systembiologi, men också inom experimentell biologi och beräknings- och modelleringsbiologi.

Över 60 sökande har anmält sitt intresse.

- Majoriteten har tyvärr inte den kompetens och erfarenhet som vi efterlyser. Men vi har några internationella toppkandidater som vi verkligen är intresserade av. Konkurrensen om dem är tuff och vi kan bara hoppas att Chalmers kan locka dem, säger Gunnar Bjursell.

Den 5-6 september hålls öppna föreläsningar vid Chalmers biocenter. Då kommer även de nya forskarna att presenteras.

Eva Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News