Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Dålig rapportering försvårar överblicken över IVA-platser

Publicerad: 20 oktober 2009, 07:41

Socialstyrelsen har nyligen jagat uppgifter om platstillgången inom intensivvården via enkäter. Detta eftersom anslutningen till den portal som ger snabbt besked om var platserna finns är dålig.


Inför ett stort influensautbrott, där många patienter kan behöva vård i respirator, vill Social­styrelsen ha grepp om tillgången på apparater och platstillgången inom intensivvården. Enligt beräkningar kan 20 procent av de sjukhusvårdade patienterna komma att behöva intensivvård i respirator om en pandemi bryter ut.

För att få svar på sina frågor skickade myndigheten ut en enkät till landstingen. Svarstiden var flera veckor.

Men uppgifterna skulle kunna ställas samman snabbare om alla intensivvårdskliniker utnyttjade den portal dit de kan rapportera om sin beläggning inom intensivvården.

I dag gör bara tre landsting detta, nämligen Stockholm, Uppsala samt Västra Götalandsregionen.

– Vi vill uppmana landstingen att använda sig av portalen eftersom uppgifterna i den underlättar planering och vård vid en allvarlig händelse, som exempelvis en pandemi, säger Åsa Ljungquist, som är samordnare på enheten för krisberedskap vid Socialstyrelsen.

Myndigheten kan – om situationen blir allvarlig – komma att få i uppgift att bistå landstingen med samordning av sina sjukvårdsresurser. Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan regeringen meddela särskilda före­skrifter om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av särskilda insatser.

– I så fall måste vi som myndighet veta vilka platser som verk­ligen finns att tillgå i landstingen, säger Åsa Ljungquist.

För att platsportalen ska fungera krävs en regelbunden inrapportering. Något som Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har byggt upp under de senaste åren.

– Portalen ger en uppfattning om var det kan finnas lediga platser, men det utesluter inte att vi ringer också. Läget kan ju snabbt förändras. Vid ett katastrofläge tror jag att den kan ha en funktion – förutsatt att sjukhusen gör regelbundna inrapporteringar, säger Helena Odenstedt, över­läkare på intensivvårdskliniken vid Sahlgrenska.

Universitetssjukhuset Örebro hör till den majoritet av sjukhus som inte anslutit sig. Men där tycker klinikchefen på anestesi- och intensivvårdskliniken, Anders Nydahl, att tanken är god.

– Det är ingen tokig idé. Frågan har inte lyfts fram, men jag kommer att titta på detta nu, säger han.

Färre platser för Stockholms befolkning

Beläggnings­portalen för intensiv- och neonatalvård finns på webb­adressen www.medscinet.se/belport.
Uppgifterna visar att befolkningen i Stockholms läns landsting har betydligt färre IVA-platser per invånare att tillgå än den i Västra Götalands­regionen. Medan Stockholm redovisar 71 stycken IVA-platser rapporterar sjuk­husen i Västra Götaland 73. Siffrorna är från den 20 augusti.
Vid samma tillfälle var antalet lediga IVA-platser dubbelt så stort i väst som i huvudstadsregionen, 16 mot 8.

Läs mer:

Belport – Beläggningsportal för sjukvården

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev