Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Datafångst och system för kontakt vann IT-pris

Publicerad: 1 december 2005, 10:25

En smart digital lösning för datafångst och ett innovativt videokonferenssystem för kommunal sjukvård var de två vinnarna i Dagens Medicins stora IT-tävling om sjukvårdens bästa IT-stöd 2005. Segrarna korades på torsdagsförmiddagen vid en ceremoni på Riksstämman i Stockholm.


Totalt deltog 46 bidrag i tävlingen. Sex av dessa var med i finalen som leddes av IT-juryns ordförande Lars Gatenbeck, läkare och vd för GZ Group AB i Stockholm. Fyra finalister tävlade i klassen för små och innovativa IT-stöd, och två i klassen för stora och övergripande lösningar. Ett särskilt pris för årets bästa IT-idé delades ut vid samma ceremoni.

Första pris i klassen stora och övergripande IT-lösningar gick till Datacollector, ett IT-stöd där man med hjälp av digitala pennor, digitala formulär och mobiltelefoner kan föra in uppgifter rakt in i befintliga verksamhetssystem, till exempel datajournaler.

En attraktiv lösning, tycker IT-juryn, som bland annat betonar det kreativa sätt på vilket man samordnat olika moderna tekniker för att hämta och samla in information.

- Datacollector innebär nya möjligheter att effektivisera den administrativa tiden i sjukvården eftersom man slipper dubbelregistrering, säger Lars   Gatenbeck.

Datacollector bygger på konceptet "skriv och tala som vanligt". Man behöver alltså inte ha en dator nära, utan uppgifterna fångas in med hjälp av andra tekniker. I vissa situationer är det enklast att prata in uppgifterna, vilket sker med röststyrning via till exempel mobiltelefonen. Vid andra tillfällen går det snabbast att anteckna, och då tar man hjälp av en digital penna och ett datorförberett papper. I åter andra situationer behövs en bildåtergivning, och här kan man använda mobiltelefonens kamera. Oavsett hur uppgifterna fångats in, överförs de automatiskt till verksamhetssystemet.

- IT-juryn föll bland annat för Datacollector därför att systemet är anpassat efter hur läkare och sjuksköterskor normalt arbetar ute i vården, till exempel i samband med hembesök. Utan att personalen behöva ändra sitt arbetssätt hamnar uppgifterna i datajournalen, säger Lars Gatenbeck.

Bakom Datacollector står Penbook Sweden AB och Speechcom Systemutveckling AB, i samarbete med HP, Nokia och Scansoft. Projektet befinner sig delvis i en uppstartsfas, bland annat pågår integrering mot journalsystemet Melior.

Även om Datacollector inte är i full drift vad gäller samtliga delar, valde IT-juryn att utse det till förstapristagare i klassen för övergripande IT-lösningar.

- Det är en del av framtiden vi ser här. Att diktera eller föra noteringar rakt in i datajournalen, innebär ett stort steg mot en helt digitaliserad sjukvård, säger Lars Gatenbeck.

Första pris i kategorin små och innovativa IT-stöd tilldelades Monitore från Skellefteå kommun. Monitore gör det möjligt för läkare på sjukhus att hålla kontakt med personal och patienter på sjukhem med hjälp av ett videokonferenssystem.

I sin motivering skriver juryn att Monitore är en innovativ kombination av befintliga tekniker som medför ökad trygghet för patienter och anhöriga. IT-stödet innebär även en bättre arbetssituation för vårdpersonalen och lägre kostnader för sjukvården.

Monitore kan beskrivas som ett beslutstödssystem som förstärker specialistläkarens medverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. Det bygger på trådlös teknik, och används idag för kommunikation mellan ett demensboende i Skellefteå kommun och medicin-geriatrikkliniken vid Skellefteå lasarett. Med hjälp av datorer, webkamera och headset kan sjuksköterskorna på demensboendet diskutera patienternas tillstånd med läkare på sjukhuset.

Sjuksköterskorna har även tillgång till en mobil enhet som de kan ta med sig ut på avdelningen för att filma patienten, till exempel ett svårläkt sår som specialistläkaren bör titta på. Till systemet finns också en särskild väska med utrustning för att vid behov registrera patientens puls, blodtryck,   blodvärde med mera. Dessa mätvärden överförs trådlöst till en dator och skickas sedan över mobilnätet till en central databas.

IT-stödet hjälper vårdpersonalen att bedöma behovet av transporter in till sjukhuset. På så sätt kan man undvika onödiga inläggningar. Monitore kan även användas för uppföljning och övervakning.

- Monitore är ett välbyggt projekt med stor sjukvårdsnytta. Tekniken öppnar nya möjligheter för till exempel hemtjänst och avancerad hemsjukvård, säger Lars Gatenbeck.

Projektägare är Skellefteå kommun, som utvecklat IT-stödet i samarbete med Västerbottens läns landsting, Mobile City, Heartnet, Ditra och Explizit.

På plats för att presentera Monitore i samband med finalen var Tommy Peterson, IT-utvecklare från Skellefteå kommun, professor Kurt Boman, överläkare vid medicin-geriatrikkliniken på Skellefteå lasarett, och sjuksköterskan Louise Lundholm, systemansvarig i Skellefteå kommun. Alla tre var påtagligt glada och nöjda efter prisceremonin.

- Vi visste att vi hade ett bra tävlingsbidrag, men att vi skulle vinna tävlingen hade vi inte väntat oss. Det här känns väldigt roligt. Dels är det en uppmuntran för alla som är inblandade i arbetet, dels får projektet mer muskler tack vare priset, säger Tommy Peterson.

Glada var också Preben Larsen och Fredrik Hildebrandsson från Data Collector över förstapriset i klassen övergripande IT-lösningar.

- Självklart är det jätteroligt att vinna första pris i den här klassen. Dagens Medicins IT-pris är prestigefyllt, och det här kommer att betyda mycket för vårt fortsatta arbete med att utveckla Data Collector, förklarade Preben Larsen och Fredrik Hildebrandsson efter finalen.

På andra plats i kategorin för små innovativa IT-stöd kom klamydia.se, som är ett IT-stöd för internetbaserad klamydiaprovtagning. Bakom IT-stödet står   Karlsson & Novak Medical AB. Tjänsten är utvecklad vid Umeå universitet med stöd från Folkhälsoinstitutet och Västerbottens läns landsting.

Tredje pris gick till Tilda, ett interaktivt utbildningsverktyg som tagits fram av intensivvårdsenheten vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Samarbetspartner är företaget Interactit.

På fjärde plats valde juryn att placera IT-stödet Icom RC. Det är ett IT-stöd som möjliggör anslutning av patientnära analysinstrument till journalsystem. Bakom IT-stödet står Profdoc Lab AB i samarbete med   instrumentleverantörer.

I klassen stora IT-stöd hamnade Balansräknaren på andra plats.   Balansräknaren är ett verktyg för verksamhetsutveckling med syfte att förbättra tillgängligheten i vården genom att skapa en balans mellan efterfrågan och kapacitet. Det har tagits fram av Qulturum, Landstinget i Jönköpings län, i samarbete med Intercare connexion.

Samtliga finalistprojekt belönades med diplom och blommor.   Förstaprisvinnarna i de två klasserna fick även motta varsin   utbildningscheck på 15.000 kronor.

Vid torsdagens stora final delade IT-juryn också ut ett hedersomnämnande för årets bästa IT-idé. Priset gick till Comporto, ett system för att skapa och underhålla olika typer av register. IT-stödet har utvecklats vid NKO,   Nationellt kompetenscentrum för ortopedi i Lund, i samarbete med företaget INXL Innovation AB.

 IT-juryns motiveringar:   Små innovativa IT-stöd (klass A)   Första plats Monitore: Ett välskött och välfungerande IT-stöd som bygger på en genomtänkt kombination av befintliga tekniker. Det medför ökad trygghet för patienter och anhöriga, lägre kostnader för sjukvården och en bättre arbetssituation   för vårdpersonalen.

Andra plats klamydia.se: Ett lättanvänt och pedagogiskt IT-stöd som öppnar nya vägar att nå personer som drar sig för att kontakta sjukvården på traditionellt sätt. IT-stödet är   patientvänligt och har stor potential. Ett kostnadseffektivt sätt att nå många människor.

Tredje plats Tilda: Ett användarvänligt och innovativt IT-stöd för effektiv kompetensutveckling. Genom att sprida en gemensam standard på utbildningen kvalitetssäkras vården.

Fjärde plats Icom RC: Ettenkelt och funktionellt IT-stöd som leder till ökad säkerhet. Stor utvecklingspotential när merparten av analysinstrumenten kan anslutas.

Stora övergripande IT-lösningar (klass B)   Första plats Datacollector:  En attraktiv lösning som på ett kreativt sätt samordnar olika moderna tekniker för att hämta och samla in information till verksamhetssystemen. Ett utmärkt exempel på nytänkande.

Andra plats Balansräknaren: EttIT-stöd med stor verksamhetsnytta, genomtänkt och funktionellt.   Användarvänligt och med omfattande potential.

Årets idé Comporto:Ett välbyggt IT-stöd som med en kreativ kombination av etablerade tekniker löser problem med standardisering, datavalidering och rapportuttag i olika   typer av register.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev