Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Dator lika bra som terapeut för att behandla depression

Publicerad: 20 juni 2007, 06:14

Behandling av depression och ångest med hjälp av en dator kan vara lika effektivt som att träffa en terapeut. Det konstateras i en rapport från SBU Alert, som publiceras i dag onsdag, den 20 juni.


Rapporten från SBu Alert, som är den avdelning inom Statens beredning för medicinsk utvärdering som utför snabba utredningar om risker, nytta och kostnader med nya behandlingsmetoder, omfattar totalt tolv studier där man har undersökt hur datorbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar vid behandling av olika ångestsyndrom och depression.

Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet, som har ansvarat för rapporten, anser att behandlingen är lovande, även om det är ont om kontrollerade studier.

– Det är anmärkningsvärt att forskningen hittills visar att metoden är lika effektiv som terapeutledd behandling, framför allt när det gäller social fobi, panikångest och depressioner. Sannolikt beror detta på att de datorbaserade programmen håller sig oerhört strikt till dagens behandlingsrekommendationer och riktlinjer, vilket kanske inte alltid mänskliga terapeuter gör, säger han.

Datorer bättre än primärvården
En av de studier som presenteras i rapporten visar bland annat att dator­baserad KBT gav signifikant bättre resultat än sedvanlig behandling i primärvården hos patienter med ångest, depression eller båda tillstånden samtidigt.

Ytterligare fyra studier som specifikt hade undersökt depressionsbehandling visade att de grupper som fick datorbaserad KBT uppvisade bättre resultat än de som fick behandling i primärvården, stod på väntelista eller medverkade i internetbaserade diskussionsgrupper.

Rapporten visar också att datorbaserad KBT vid panik­syndrom gav ett likvärdigt resultat som KBT ledd av terapeut. Den datorbaserade behandlingen gav däremot ett bättre resultat än att stå på väntelista för behandling och var bättre än stödjande telefonsamtal.

Vid social fobi var den datorbehandlingen bättre än att stå på väntelista och att medverka i internet­baserade diskussionsgrupper.

Enligt Steven Linton är det överhuvud taget sällsynt att studier visar att KBT ledd av en terapeut ger signifikant bättre resultat än datorbaserad behandling.

Fortfarande bara ett komplement
Steven Linton anser att ett problem med studierna är att de flesta patienter som hittills medverkat även har varit intresserade av den datoriserade behandlingsmetoden. De har därför sannolikt bättre följsamhet än andra patienter. Att metoden så strikt följer gällande behandlingsrekommendationer är också en av dess svagheter, eftersom den inte själv kan anpassa sig och ändra behandlingen i lägen när exempelvis en patient med ångest drabbas av en depression.

Steven Linton anser att detta är särskit viktigt att uppmärksamma, eftersom depressioner ofta är förknippade med ökad risk för självmord och därför måste fångas upp tidigt.

– Utredning och behandling via dator fungerar sannolikt bra i lägen när en patient har en specifik diagnos, men när utredningen omfattar en invecklad anamnes och en komplicerad sjukdomsbild så är det fortfarande bäst med en personlig kontakt. Därför är datorbaserad KBT fortfarande att betrakta som ett komplement, säger Steven Linton.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News