Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Enkelt att förbättra resultat efter kortisoninjektioner

Publicerad: 10 november 2005, 12:57

Töm leden på vätska före kortisoninjektionen. Det rådet ger Tomas Weitoft, överläkare vid Gävle sjukhus. Då halveras risken för återfall. Dessutom är infektionsrisken efter en injektion försvinnande liten.


Det råder delade meningar om rutiner och risker vid kortisoninjektioner i inflammerade leder. Forskningen på området är tunn och nationella riktlinjer saknas.

- Det finns många auktoriteter på området men i praktiken har ingen undersökt hur det ligger till. Alla sjukhus och vårdcentraler har sin egen praxis. En del tömmer leden på vätska före injektionen, andra inte. En del föredrar NSAID-preparat, andra inte. Handläggningen ser olika ut, samtidigt som alla hävdar att de har bra resultat, säger Tomas Weitoft, överläkare vid medicinkliniken på Gävle sjukhus.

Tomas Weitoft och hans kollegor lottade 191 patienter som led av reumatoid artrit och som alla hade sökt för en pågående knäledsinflammation.

På hälften av patienterna tömdes leden på ledvätska före kortisoninjektionen.

- Sedan följde vi patienterna i sex månader. Det visade sig att risken för återfall var bara hälften så stor hos patienter där vi först tömde leden på ledvätska, innan vi sprutade in kortisonet, säger Tomas Weitoft.

Även tron på den kliniska nyttan av kortisoninjektioner varierar kraftigt. En del läkare hävdar att injektionerna ger hög infektionsrisk, andra att kortisonet skadar brosket, vilket gör att många i stället föredrar att ge patienterna icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID-preprat.

- Men dessa läkemedel - som ofta ges under flera veckor, ibland månader - är inte helt ofarliga de heller. I stället ökar de risken för sjukdomar som magsår, njursvikt och hjärt-kärlsjukdom, säger Tomas Weitoft.

Han och hans kollegor undersökte saken. Med hjälp av diagnosregistret räknade de alla injektioner och ledinfektioner till följd av en injektion under en fyraårsperiod.   Det visade sig att färre än en av 12 000 injektioner resulterade i en infektion.

En annan gammal "sanning" är rekommendationen att vila leden i 48 timmar efter en kortisoninjektion. Detta eftersom man har antagit att kortisonet då stannar kvar längre i leden.

- Men genom att mäta koncentrationen i blod såg vi att upptaget av kortison från leden sker lika snabbt, oavsett om leden befinner sig i vila eller inte. Det faktum att knäleder mår bra av vila måste alltså bero på något annat, säger Tomas Weitoft.   Men eftersom knäleder mår bra av vila, har det antagits att alla andra leder också bör vila efter en kortisoninjektion, vilket innebär att många patienter som får en injektion i handleden tvingas bära ett handledsstöd.

Tomas Weitoft lät 58 patienter med en pågående inflammation i handleden bära ett handledsstöd i två dygn efter en kortisoninjektion. Lika många fick vara utan och röra handleden helt fritt efter eget behag.

- Handledsstödet tillförde ingenting, snarare tvärtom. Efter sex månader hade gruppen med handledsstöd fler återfall, säger Tomas Weitoft.

Inte heller kunde Tomas Weitoft och hans kollegor, trots studier, se några tecken på att kortison skulle vara skadligt för brosket.

- Tvärtom tyder våra studier på att kortisoninjektioner i inflammerade leder kan minska de skador som reumatismen orsakar på ledbrosket, säger han.

Fynden presenterade han nyligen i en avhandling som lades fram vid Uppsala universitet den 30 september.

- Det är viktigt att betona att kortisoninjektioner bara är ett komplement till övrig behandling av reumatoid artrit, säger Tomas Weitoft.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev