Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Familjemiddagar kan skydda mot ätstörning

Publicerad: 8 januari 2008, 13:44

Flickor som äter minst fem måltider med sin familj i veckan tycks ha minskad risk att senare i livet drabbas av ätstörning, enligt en ny amerikansk studie.


Forskare vid University of Minnesota i Minneapolis, USA, har undersökt kopplingen mellan regelbundna familjemåltider och vilken risk som pojkar och flickor senare har att drabbas av ätstörningar.

I studien ingick 2 516 barn och ungdomar från delstaten Minnesota. Vid ett första undersökningstillfälle fick studiedeltagarna, som gick i årskurser motsvarande det svenska mellanstadiet upp till gymnasiet, svara på frågor om sina ätvanor. Enkäten upprepades fem år senare.

Flickor som vid första tillfället uppgivit att de åt minst fem måltider i veckan tillsammans med sin familj hade i lägre utsträckning ätstörningar vid det andra undersökningstillfället, jämfört med flickor som åt färre än fem måltider med familjen. Riskminskningen var 29 procent.

Sambandet fanns kvar även då forskarna justerade för sociodemografiska skillnader, samt kroppsmasseindex vid det första undersökningstillfället. Däremot visade studien ingen motsvarande kopplingar mellan antalet familjemåltider och ätstörningsproblematik hos pojkar.

Enligt forskarna pekar resultaten på ett behov av interventionsinsatser för att understödja familjemåltider hos flickor.

Studien är publicerade i den senaste utgåvan av tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Archives of Pediatriacs & Adolescent Medicine 2008;162(1):7

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev